11. januar 2024

NetNordic kjøper EdgeGuide

NetNordic fyller en viktig rolle som system integrator i Norden med fokus på forretningsskritiske løsninger og tjenester. Vårt dype fokus på sikkerhet, nettverk, samhandling og cloud i kombinasjon med tilstøtende system og infrastruktur kompetanse gjør oss meget relevante for store og mellomstore kunder i Norden. NetNordic kjøper EdgeGuide og får med dette en solid tilvekst av konsulenter innen Microsoft cloud, IT-sikkerhet og IT strategi.

«EdgeGuide har utviklet en solid kundeposisjon og en dyp forretningsforståelse som gir kundene sterke verdibidrag. De ledende ansatte og eiere har bygget en sterk plattform som NetNordic ser gode muligheter for å skalere både i Sverige og Norden. Med oppkjøpet av Gohybrid i oktober 2023 og EdgeGuide i starten av 2024 så har NetNordic i løpet av kort tid tatt et stort steg mot å bli en ledende Microsoft cloud aktør i Norden», sier Jarl Øverby, konsernsjef i NetNordic.

«Dette markedet er fremdeles i en tidlig fase og stadig flere kunder ser verdien og trenger bistand for å optimalisere sin Cloud reise med en forventning om at også AI infrastruktur porteføljen til Microsoft også vil bli en sentral del av vår fremtidig rådgivning. EdgeGuide treffer strategisk på alle sentrale parametere for NetNordic sin videre vekst med en solid plattform bygget på kultur, kompetanse og kunderelevans. Vi har brukt tid sammen for å definere de neste fasene og det gleder oss veldig at vi nå kan starte realiseringen», fortsetter Jarl Øverby.

NetNordic har vokst sterkt og systematisk gjennom organisk vekst i kombinasjon med strategiske oppkjøp. Kundeporteføljen består av sentrale virksomheter i Norden og NetNordic leverer forretningsskritiske løsninger og tjenester innen sikkerhet, nettverk, samhandling og cloud. Med oppkjøpet av EdgeGuide gjør NetNordic sitt 20. oppkjøp siden 2015. NetNordic er eid ca 70% av Norvestor, mens resten er kontrollert av selskapets ansatte.

«EdgeGuide har utviklet en solid forretning basert på erfaring, kompetanse og en drivende kultur. Microsoft cloud har blitt en sentral faktor i kundedialogen for å optimalisere kundenes verdi i bruk av forretningskritisk teknologi. Kundene trenger vår erfaring for å optimalisere cloud, sikkerhet og strategisk utnyttelse av teknologi. Vi har vært spesielt aktive med kunder som har en tydelig vekststrategi. Vi har over en periode sett at vår virksomhet vil være tjent med å inngå i et større fundament og vi har aktivt sett etter muligheter. NetNordic representerer våre kriterier fullt ut med en virksomhet i sterk utvikling, geografisk tilstedeværelse, en kompetanse og kapasitet som matcher og kompletterer EdgeGuide. Vi har ved flere anledninger samarbeidet med NetNordic og har gjennom dette fått testet kultur, kompetanse og samarbeid. Det kjennes ekstremt bra ut å få være en del av denne reisen som ansatt og eier», sier Ali Qureshi, VD i EdgeGuide AB. 

Kontaktpersoner for ytterlige spørsmål:

Jarl Øverby, Konsernsjef NetNordic Group, jarl.overby@netnordic.com, tlf. +47 982 17 009

Fredrik Rosman, VD NetNordic Sweden, fredrik.rosman@netnordic.com, tlf + 46 73 151 56 65

Ali Qureshi, VD EdgeGuide AB, ali.qureshi@edgeguide.comtlf. +46 70 321 11 15

EdgeGuide er et svensk konsulentselskap som er spesialisert på IT strategi, sikkerhet, cloud og implementering av tjenester til store-og mellomstore virksomheter. Utover senior konsulentkapasitet er virksomheten spesialist på Microsoft cloud og bistår kunder å optimalisere sikkerhet, infrastrukturløsning og kostnader. EdgeGuide omsatte i 2023 for ca SEK 73 millioner og en EBIT på SEK 16 millioner. EdgeGuide er eid av de ledende ansatte.

 

NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen nettverk, sikkerhet, cloud og samhandling. NetNordic bidrar til sikker og effektiv realisering av forretningskritiske løsninger og tjenester for store og mellomstore nordiske virksomheter innen både privat og offentlig sektor. Estimert 2023 proforma omsetning var ca NOK 2,7 milliarder. Før oppkjøpet har selskapet ca 650 ansatte fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Contact by mail