Contact by mail

Tilgangskontroll

Reduserer trusselen og gir deg en god løsning for tilgangskontroll som sikrer at du opprettholder kontrollen.

Sikker tilgangskontroll

Tilgangskontroll omfatter metoder for å håndtere regler for hvem som skal ha tilgang til informasjon eller systemer. Det har blitt utbredt i bedrifters IT miljøer rundt om i verden på bakgrunn av risiko for tap av verdifulle data og nedetid på kritiske IT-systemer, fordi en uautorisert bruker har tilgang. Det gjør at bedrifter ønsker å opprettholde kontroll over hvem som har tilgang, fra hvilke enheter, og i tillegg sørge for at enheten man logger inn fra ikke har blitt kompromittert.

Utvikling av løsningen
Gjennom utvikling av egne løsninger, og leveranse av løsninger fra kjente leverandører som Aruba, Extreme, Pulse Secure og Fortinet har NetNordic bred erfaring innen tilgangskontroll. Sett i lys av dagens trusselbilde blir angrep mer sofistikerte og avanserte, som gjør at bedriftene må heve sikkerheten. En god løsning for tilgangskontroll som sikrer tilganger og rettigheter vil redusere angrepsflatene betraktelig, og gjennom integrasjoner mot MDM, brannmur, SIEM vil beskyttelsen styrkes. NetNordic rådgir kunder for hvordan de kan utnytte mulighetene løsninger for tilgangskontroll gir i sin bedrift.

Utvikling-av-løsningen_netnordic_2021_web