Contact by mail
21. februar 2022

Hvordan kan videomøter forebygge ensomhet blant eldre?

For hjemmeboende og personer som har behov for heldøgns bemanning i den kommunale bolig- og institusjonstjenesten vet vi at
ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem, ikke bare fordi det blir flere og flere eldre, men også fordi de er mer ensomme enn resten av befolkningen.

0

dager

0

timer

0

minutter

0

sekunder

Nettbasert
21. februar 2022
09:00 - 09:40

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager og en av fire er ikke fornøyde med livet. Spesielt etter at korona pandemien kom for fult og lukket ned landet vårt!

 

For hjemmeboende og personer som har behov for heldøgns bemanning i den kommunale bolig- og institusjonstjenesten vet vi at ensomhet blant eldre er et økende folkehelseproblem, ikke bare fordi det blir flere og flere eldre, men også fordi de er mer ensomme enn resten av befolkningen.

Mens 16 % av alle nordmenn plages av en følelse av ensomhet, er tallet så høyt som 30% blant eldre over 75.
I perioden 18. november–4. desember (2021) ble i overkant av 58 000 nordmenn invitert til en omfattende spørreundersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse. Undersøkelsen ble gjennomført i Oslo, Agder, Nordland og Vestland.
Over 26 000 har svart på undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 44 prosent! Se undersøkelsen her: ttps://www.fhi.no/div/helseundersokelser

NetNordic og Easymeeting inviterer til webinar der vi vil presentere Amigo- en løsning som kan bidra til:

  • Mindre ensomhet
  • Bedre aktivisering
  • Tettere oppfølging
  • Større trygghet

NetNordic og Amigo webinar

 

Vi ønsker alle som vil høre mer om dette velkommen til webinar den 21.februar!

 

Reserver plassen din i dag.

Selv om du ikke får deltatt på webinaret vil vi sende opptaket til alle påmeldte etter livesendingen.

 

Vel møtt!