Contact by mail

Pressemeldinger

6. juli 2020

Sola kommune satser enda mer på velferdsteknologi.

Enklere og bedre hverdag for både innbyggere og ansatte er målet når kommunen nå gjør ytterligere investeringer i teknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene.  Kommunen har signert kontrakt med NetNordic Norway AS for levering av systemer...

1. juli 2020

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane velger NetNordic Norway AS som strategisk partner!

Alarmsentralen Sogn og Fjordane har til sammen 16 eier kommuner. Med løsningene til NetNordic, etablerer de nå et fulldigitalisert alarmmottak for varslar fra trygghets- og sensorteknologi frå den kommunale helse- og omsorgstenesten!  ——————————————————————————————————————————— En viktig...

16. juni 2020

NetNordic har nå integrasjon til VKP- Selve kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi!

«Det nasjonale knutepunktet VKP, er en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester som er integrert med VKP, trenger bare å forholde...

11. juni 2020

Gjennom en innovativ samhandling med NetNordic har Responssenteret i Kongsbergregionen nå driftet alarmmottaket i 1 år med over 47000 alarmer!

Etableringen av Responssenteret er en realisering av den nasjonale anbefalingen og satsningen på velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenesten innen 2020.  Kongsbergregionen er godt i gang med å realisere gevinster for flere...

3. juni 2020

NetNordic Group kjøper 100% av Suomen Konehuone Oy

Konehuone er en ledende, finsk løsnings- og tjenesteleverandør som fokuserer særlig på modernisering av datasenter. Gjennom oppkjøpet vil Konehuone og NetNordic forsterke sin kompetanse og kapasitet til å fortsette og levere markedsledende løsninger og tjenester...

28. mai 2020

NetNordic leverer skreddersydd velferdsteknologi til Værnes Respons.

Etter ett år i drift, har Værnes Respons hentet store gevinster på løsningen NetNordic har levert. I godt samarbeid med Værnes Respons, har vi utviklet en helhetlig responstjeneste for mottak av alarmer og varsler fra...

3. april 2020

NetNordic lanserer E-post Bot

Opplever din bedrift økt trafikk på e-post? Merker dere økt press som følge av Coronaviruset? Er det utfordrende å følge opp, besvare og sørge for god servicegrad ovenfor dine kunder og partnere?  Fortvil ikke! Netnordic har...

16. mars 2020

NetNordic bistår den kommunale Helse- og omsorgstjenesten og spesialist helsetjenesten.

NetNordic bistår den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialist helsetjenesten med sikre og enkle løsninger for videokonsultasjoner avstandsoppfølging av pasienter i forbindelse med Koronaviruset (Covid- 19) Virusutbruddet vi nå opplever påvirker hele vårt samfunn og...

11. mars 2020

NetNordic hjelper deg med sikre hjemmekontor-løsninger for ansatte i karantene.

Akutt behov for hjemmekontor? Mange virksomheter sender nå sine ansatte hjem for å redusere risiko for spredning av virus. Koronaviruset (Covid-19) påvirker oss alle og vi ser dessverre at det er utfordrende for bedrifter og samfunnet generelt. Covid-19 har allerede gitt samfunnsøkonomiske konsekvenser. Som...

14. februar 2020

Alarmsentralen Telemark effektiviserer helsetjenester

Alarmsentralen Telemark tar imot alarmer fra 4000 trygghetsalarmer og avklarer cirka 85% av varslene som kommer inn.