Contact by mail

25. april 2015

NetNordic leverer trådløst WiFi-nett til kommuner i Midt-Østerdal

Norske kommuner benytter i økende grad trådløs WiFi som internettaksess for ansatte, skoler og gjester. Kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal er på IKT området samlet under SÅTE IKT. Nå etablerer de et robust og moderne trådløst nett for skoler, kommunehus og kommunale bygg.

I en åpen anbudskonkurranse har SÅTE IKT valgt NetNordic som leverandør, med ny og moderne trådløsteknologi fra Aruba. Avtalen har en varighet på 5 år. SÅTE IKT har høy kompetanse i eget hus og står selv for bl.a. dekningsanalyser, kabling og montasje. NetNordic leverer teknologien og bistår med design, prosjektering, opplæring, test og support gjennom etablerings- og driftsperiode.

– Med en ny WiFi-løsning fra NetNordic kan vi jobbe både sikrere og smartere. Våre ansatte, gjester og elever får en garantert og høy internettkapasitet både fra mobil, nettbrett og PC. Og med bedre kapasitet til lavere kostnader, sier Jan De Doncker, IKT-leder i SÅTE IKT.

Det leveres omlag 300 aksesspunkt med den nyeste AC-teknologien for å dekke kapasiteten for de aktuelle lokasjoner. Aruba sin Campus-løsning er satt opp med 4 sentrale kontrollere, en for hver kommune. Ved hjelp av driftssystemet Airwave kan SÅTE administrere og overvåke nettet sentralt. For gjestehåndtering benyttes Aruba Clearpass, som sørger for tilgang og trafikkstyring på en sikker måte med basis i brukertype, enhet og tidspunkt for innlogging. Alle lokasjoner er knyttet opp mot driftssentralen i et lag 2-nett. Kommunehus, rådhus, skoler og andre kommunale bygg er knyttet sammen over fiber og DSL.

NetNordic er kanskje mest kjent i Norge som leverandør av kommunikasjonsløsninger til operatør- og bedriftsmarkedet. – Vi har ambisjoner om å være en av de ledende på nettverk og infrastruktur i Norden, og her står WiFi sentralt. WiFi-teknologien har utviklet seg mye de siste årene. Utstyret er blitt standardisert, og gjør at vi nå kan bygge både robuste og sikre nettverk med god totaløkonomi for kunden. Det er derfor ekstra hyggelig å høste anerkjennelse på denne satsningen i det spennende samarbeidet med kommunene i Midt-Østerdal, sier Jarl Øverby, Group CEO i NetNordic.

NetNordic er en nordisk systemintegrator innen samhandlings- og nettverksløsninger og skybaserte tjenester. Som en «best companion» skal NetNordic bidra til å realisere virksomhetens potensiale gjennom effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnader. Selskapet har mer enn 80 operatører og 300 virksomheter på kundelisten, og forventer en omsetning på 390 millioner kroner i 2015 fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Se www.netnordic.com

SÅTE IKT har systemansvaret for drift, utvikling, brukerstøtte og IKT-utstyr for de fire kommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal. IKT-samarbeidet startet tilbake i 2001. SÅTE IKT teller 14 medarbeidere som alle innehar høy kompetanse på digitale IKT-tjenester, og legger til rette for stor grad av selvbetjening for innbyggerne. Det er nå etablert bredbånd mellom alle kommunesentrene, samt trådløse nett og felles plattformer med fagsystemer for blant annet lønn, helse og kartforvaltning.