Contact by mail

16. juni 2020

NetNordic har nå integrasjon til VKP- Selve kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi!

«Det nasjonale knutepunktet VKP, er en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler.

Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester som er integrert med VKP, trenger bare å forholde seg til knutepunktet for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten.»

Målet er å støtte utbredelsen av velferdsteknologi i det norske helsevesenet, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

NetNordic har sammen med Alarmsentralen Telemark, Bamble og Skien kommuner, integrert NNO mot Velferdsteknologisk knutepunkt. Når responssenteret mottar alarm fra innbygger får operatøren oppdatert pasientinformasjon fra kommunens elektroniske pasientjournal.

Et krevende utviklingsarbeid er ledet av Direktoratet for E- helse i tett samarbeid med ressurspersoner fra:

NetNordic Norway AS – leverandør av responssenterplattform

DIPS – Leverandør av EPJ Cosdoc

IT- samarbeidet i Grenland – ITG-driftsleverandør

Etter tre år er vi endelig i mål! En stor takk til alle i Alarmsentralen Telemark for godt samarbeid!

En viktig milepæl: 

Integrasjonen vil gi store gevinster for kommuner og leverandører av helseteknologi gjennom å

  • sørge for effektiv ressursbruk ute i helsetjenestene ved å binde systemer tettere sammen slik at helsepersonell slipper å bruke tid på å registrere det samme flere steder 
  • bidra til økt tjenestekvalitet ved at riktig informasjon er tilgjengelig for dem som trenger den, når de trenger den
  • støtte opp under markedsinnovasjon og næringsutvikling ved å være en åpen, leverandøruavhengig og nøytral plattform som er lett å koble seg til
  • bidra til å utarbeide standardiserte profiler for informasjonsinnhold som er relevant innen velferdsteknologi.