27. mai 2019

NetNordic gjør hverdagen lettere for de eldre

NetNordic har levert velferdsteknologi som gjør hverdagen lettere for mer enn 2000 brukere i Værnesregionen.

Responssenteret, Værnes Respons, er plassert på legevakten i Stjørdal kommune, og plattformen brukes av både pasienter, ansatte, pårørende og teknisk personell.

– Med vårt nye responssenter ønsker vi å forbedre kvaliteten på våre helse-og-omsorgstjenester, og samtidig forbedre driftssikkerheten. Vi har hatt et godt samarbeid med NetNordic i forbindelse med utviklingen av tjenesten, og vi er svært fornøyde med leveransen, sier ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes.

Responssenteret dekker 5 kommuner i Værnesregionen, og forventes å ta imot alarmer fra mer enn 2000 brukere, fra vanlige hjem og omsorgsboliger. Løsningen ble satt i drift 2. mai 2019. 

Varslene blir håndtert av helsefaglig personell på responssenteret, som er tilgjengelig 24/7/365. Varslene kommer inn via blant annet fallalarm, brannvakt, smykker eller knapper, som utløses av brukerne.

Velferdsplattform som integreres med andre løsninger 

Løsningen består av et responssenter der ansatte får inn varsler om hva alarmen gjelder og hvor de skal rykke ut.

– Vi har også utført integrasjoner mot kommunenes pasientjournalsystem og de ansattes vaktplaner. Responssenteret får da opp journalen til pasienten som ringer inn, og kan så videreformidle viktig informasjon til den ansatte som skal rykke ut til pasienten, sier salgs-og markedsdirektør i netnordic.communication AS, Allan Bjørnstad.

Responssenteret får også en oversikt over posisjoneringen til både brukere og ansatte, og blir varslet når det tekniske utstyret til brukerne har dårlig batteri. 

Flere brukerflater 

NetNordic har utviklet en unik mobilapplikasjon med flere brukerflater, for pårørende, helsepersonell og teknisk personell. Brukerflaten blir tilpasset behovet til mottakeren. 

– Et eksempel kan være at pårørende får varsel når et familiemedlem har falt, ansatte får beskjed om til hvem og hvor de skal, og teknisk personell får beskjed om teknisk feil eller dårlig batteri på løsningen, sier Bjørnstad.

Mobilapplikasjonen er også knyttet opp mot applikasjoner som e-nøkler fra kommunens adgangskontrollsystem og felleskatalogen for medisinoppslag, for å effektivisere arbeidshverdagen. 

Bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp

Behovet til de eldre endrer seg hele tiden. Flere eldre ønsker å være hjemme, men trenger velferdsteknologi for å kunne være mer selvhjulpne, og for å føle seg trygge. 

– Vi bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell, brukere og pårørende – uavhengig av sted, sier Bjørnstad.

Flere leveranser av Velferdsteknologi

NetNordic har levert tilsvarende løsninger til Grenlandsregionen med 13 kommuner, Kongsbergregionen med 7 kommuner, samt Tromsø kommune. NetNordic er også tildelt avtaler med Vestby kommune og NordTromsregionen med 6 kommuner. De nye avtalene inkluderer også leveranse av integrerte løsninger for sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Rolf Fossbakk
Regional Sales Manager
rolf.fossbakk@netnordic.com

OM NETNORDIC

NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon og sikkerhet. Som «Best Companion» skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av løsninger og tjenester. 2018 proforma omsetning estimeres til ca 1,2 milliarder. NetNordic har ca 300 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Les mer på www.netnordic.no

Contact by mail