Contact by mail

24. april 2015

NetNordic ekspanderer i Sverige innen Enterprise Communication

NetNordic kjøper 100% av aksjene i selskapet Sourcecom Unified Communication AB. Sourcecom Unified Communication er en uavhengig systemintegrator med fokus på kommunikasjonsløsninger til det svenske bedriftsmarkedet. Selskapet har solid kompetanse og en rekke større private og offentlige kunder.

Sourcecom har utviklet en sterk posisjon som integrator av komplekse kommunikasjonsløsninger for bedriftsmarkedet. Selskapet er satt sammen med sterk vekt på seniorkompetanse. Løsningsporteføljen er konsentrert rundt produkter fra Mitel og Avaya, som begge har en sterk posisjon i det svenske markedet.

– Vi har hatt solid utvikling i Sourcecom, men ser at vi kan vokse raskere gjennom et felles oppsett med NetNordic. Våre produkter og tjenester er i høyeste grad komplementære. Vi styrker vår samlede kompetanse og kan ta frem neste generasjons løsninger på et mer effektivt sett gjennom å være en del av NetNordic. Vi ser en rekke vekstmuligheter i det svenske markedet og ser det også som en fordel at NetNordic har en finansiell styrke som kan bidra i videre vekstarbeid, sier Lennart Kristiansson VD i Sourcecom Unified Communication AB.

– NetNordic fortsetter sine offensive grep. Vi ønsker å utvide vår organisasjon i Sverige og samtidig ta posisjon innen bedriftsmarkedet. Sourcecom Unified Communication ligner mye på våre egne organisasjoner i Norge og Danmark, og vi får med dette et godt geografisk oppsett og muligheter både for å håndtere nordiske kunder på tvers, samt å skalere arbeidet med å utvikle neste generasjon cloud og tjenesteløsninger. Vi har ønsket å innlemme Sourcecom Unified Communication i NetNordic over en lengre periode, og vi er glad at vi nå kunne få etablert de riktige forutsetningene for slik integrasjon, sier Jarl Øverby, konsernsjef i NetNordic gruppen.

Sourcecom Unified Communication AB forventer å omsette for 35 millioner i 2015. Med dette oppkjøpet teller NetNordic nå 120 ansatte i Norden og har en forventet omsetning på omlag 390 millioner i 2015.

Kontakt oss for mer informasjon »

Sourcecom Unified Communication er en uavhengig systemintegrator med fokus på kommunikasjonsløsninger til det svenske bedriftsmarkedet. Selskapet har solid kompetanse og en rekke større private og offentlige kunder.

NetNordic er en nordisk systemintegrator innen samhandlings- og nettverksløsninger og skybaserte tjenester. Som en «best companion» skal NetNordic bidra til å realisere virksomhetens potensiale gjennom effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnader. Selskapet har mer enn 80 operatører og 300 virksomheter på kundelisten, og etter oppkjøpet forventer selskapet en omsetning på 390 millioner kroner i 2015 fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. www.netnordic.com