27. juni 2019

Hvorfor trenger man Wi-Fi 6?

Artikkelen er oversatt av Petter Tørnqvist, kundeansvarlig NetNordic

Next-Generation WLAN, Wifi 6, er en ny trådløs standard som gir mer effektiv utnyttelse av det trådløse nettverket. I artikkelen nedenfor kan du lese om 3 konkrete gevinster. Om du har planer om å gjøre en oppgradering av det trådløse nettverket, ta kontakt med Netnordic, som en Platinum partner på Aruba, for rådgiving om hvordan du kan dra fordeler av ny teknologi i din bedrift.

Trådløse nettverk har eksistert i lang tid og har vært grunnleggende i henhold til utviklingen og utbredelsen av mobile klienter. Trådløse nettverk i sin spede begynnelse, startet som all annen teknologi som regel begynner, at det ble ansett som «kjekt å ha». Videre utviklet det seg til en utvidelse av det kablede nettverk, men i dag har trådløs konnektivet utviklet seg til å være primærbærer for det meste av kommunikasjon i bedrifter og i hjemmet. Etter hvert som trådløst blir benyttet og integrert mot flere enheter og tjenester, må nettverket forsøke å holde følge for å opprettholde forventingene til brukerne om en god opplevelse. Det siste tilskuddet innen trådløs kommunikasjon er 802.11 ax, eller Wi-Fi 6, som er en forenklet terminologi. Men hvorfor behøver vi Wi-Fi 6?

Velkommen til Wi-Fi 6!

Wi-FI 6 tilbyr som i de foregående standardene ytelsesforbedringer, men er fullstendig avhengig av at utviklingen også følger på endepunktutstyret for å dra nytte av dette. Trådløst er primærbærer på trådløst for nesten alle typer enheter og IOT kommer i økende grad. Velkommen til Wi-Fi 6!

For å være i forkant i denne artikkelen, da det er en del av dere som følger denne utviklingen tett, så ser det ut til at sertifisering av den endelige 802.11 ax standarden ut til å være minst et år unna. De fleste spekulerer i en dato rundt september 2020. Selv uten de nødvendige sertifiseringene på plass har produsenter startet å lansere aksesspunkter og kunder har startet å ta det i bruk. Aruba er en av produsentene som er langt fremme i utviklingen og ønsker å tilby kunder det siste av tilgjengelig teknologi.

Hvorfor skal jeg behøve å ta stilling til Wi-Fi 6 nå i 2019?

Men etter å ha lest at de endelige sertifiseringene av standarden er minst ett år unna tenker du kanskje «Hvorfor skal jeg behøve å ta stilling til Wi-Fi 6 nå i 2019?». Wi-Fi 6 handler i større grad om kapasitet enn hastighet. Hastigheten 1:1 i dag er god nok i de aller fleste tilfeller til å utnytte den fulle kapasiteten i de mobile enhetene, men flaskehalsene kan bli merkbare når tettheten av enheter blir høy.

Wi-Fi 6 har en unik måte å håndtere økende antall klienter på ved en teknikk som er hentet fra mobiloperatør siden med Orthogonal Frequency Divison Multiple Access (OFDMA). For å forklare hva det betyr enklest mulig, kan man forsøke å forestille seg en motorvei med 8 veibaner som ender opp i en smalere trakt i enden. En stor flaskehals oppstår og trafikken starter å stoppe opp. Med Wi-Fi 6 og OFDMA, blir de 8 veibanene stående hele veien og trafikken kan flyte fritt. Med disse ekstra veibanene er nå kapasiteten økt.

Vi har alle kanskje hørt om hvor raskt man kan sende og motta data med Wi-Fi 6, men kapasiteten er nøkkelen. Mer kapasitet gir brukere muligheter til å betjene flere enheter på nettverket, og de gir helt nye muligheter i henhold til å bygge IOT nettverk for økt verdi med innhenting av data eller en mer moderne arbeidsplass hvor arbeidstakerne har beveget seg fra stasjonære arbeidsflater, til mobile enheter.

For å enda mer informasjon om hvordan du kan nyttiggjøre deg av Wi-Fi 6 for IOT eller Mobile klienter, ta kontakt med Netnordic sine nettverkseksperter, så hjelper vi deg videre.

For a more in-depth look at Wi-Fi 6, check out the 802.11ax white paper published by Aruba.

*Lenke til original artikkelen

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail