Contact by mail

25. oktober 2018

Fra olje til omsorg – NetNordic på den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Årets omsorgskonferanse har «Samspill i praksis» som hovedtema – samspill mellom forskning, organisasjoner, tjenesteytere og -mottakere.

– Der spiller vi en viktig rolle med den plattformen vi har laget, forteller Henrik Thorsen, Product Manager hos NetNordic.

– Da oljebransjen var i en bølgedal i 2015, satte vi oss ned og tenkte på hvordan vi kunne utnytte teknologien vi hadde skapt på andre måter, forteller Thorsen.

I oljebransjen brukes NetNordic sin løsning til å overvåke kritiske systemer på plattformer offshore.

– Vi så at det var nært beslektede synergier mellom å overvåke systemer offshore, og det å overvåke systemer og hjelpemidler hos hjemmeboende – som for eksempel trygghetsalarmer og annet brukernært utstyr.

Resultatet ble et mobilt responssenter for velferdsteknologi, som gir en bedre utnyttelse av ressursene i hjemmetjenestene. NetNordic organiserer mottak av alarmer fra for eks. hjemmeboende, og distribuerer informasjonen ut til hjemmetjenesten.

Trygghet

– Det er en organisering av hjelp til hjemmeboende som trenger øyeblikkelig hjelp. Enten de har falt, gått seg bort, trenger hjelp med medisiner, eller andre uforutsette ting. Går det en alarm, blir de rette ressursene koblet inn – til rett person. Man får riktig hjelp med en gang, forteller Thorsen.

Den tryggheten og sikkerheten som kreves av offshoresystemer, er god å ta med seg inn i omsorgssektoren:

– Det gir en god følelse å få være med å bidra på en så samfunnsnyttig måte. Nå kan vi hjelpe folk som virkelig trenger det.
Vi kommer alle til å ha brukt for en slik tjeneste en gang, så å være med på å utvikle et slikt system har vært svært givende.

– Henrik Thorsen, Product Manager hos NetNordic.

– Det er klart at det gir en trygghet for brukerne å vite at dette er systemer som brukes opp mot offshore. Konsekvensene dersom noe går galt er like fatale for offshoresystemer, som for eldre hjemmeboende, sier Thorsen.

Teknologien er en såkalt «teknologinøytral plattform. Den kan kommunisere og intergereres med alle typer utstyr og IOT-enheter.

– IOT kommer for fullt på hjemmefronten, og vil bare bli viktigere og viktigere for hjemmeboende i årene som kommer, sier Thorsen.

Givende

Under årets nasjonale konferanse for omsorgsforskning, har NetNordic blitt invitert til å holde en sprintpresentasjon om vårt responssenter for velferdsteknologiteknologi.

– De syns vi har gjort noe spennende. Det å ta steget fra olje og gass, og inn i velferdsteknologien er ikke så veldig vanlig, sier Thorsen.

– Det gir en god følelse å få være med å bidra på en så samfunnsnyttig måte. Nå kan vi hjelpe folk som virkelig trenger det. Vi kommer alle til å ha brukt for en slik tjeneste en gang, så å være med på å utvikle et slikt system har vært svært givende.

– I tillegg nærmer jeg meg jo pensjonsalder, så dette kan jo sees på som hjelp til selvhjelp, legger Thorsen til lattermildt.