Contact by mail

Ta din cyber security til neste nivå

Cybersikkerhet

31. mai 2023


Det er ikke lenger et spørsmål om du vil bli angrepet eller utsatt for en trussel, men når!

Dette er virkelighetsbildet ute hos bedrifter vi snakker med i dag.

Som pålitelige sikkerhetsrådgivere, jobber vi sammen med våre kunder hvor vi utarbeider og etablerer en solid overordnet cybersikkerhetsstrategi. Et sikkerhetsforsvar kan bestå av mange elementer / tjenester, sikkerhets operasjonssenter, også kjent som en SOC, er en slik tjeneste.

Ha en proaktiv sikkerhetstankegang

Det er svært viktig at alle virksomheter har en aktiv sikkerhetstankegang i dagens trussel-landskap når det gjelder datainnbrudd. Vi i NetNordic er gode på å skape gjennomtenkte og sikre arbeidsprosesser som er rustet mot slike angrep.

Med våre tjenester forebygger og beskytter vi din bedrift. Skulle en hendelse oppstå, iverksettes det tiltak for å stanse trusselen så raskt og effektivt som mulig slik at konsekvensene av angrepet begrenses så mye som mulig.

NetNordic Sikkerhet

Ta en titt på vår seneste SOC video, hvor Jon Inge Sandstad snakker om SOC og cyberforsvar:


Et godt sikkerhetsforsvar er avgjørende for utfallet og konsekvensene av en hendelse.

Vårt Response Team overvåker hele tiden alle våre kunders infrastruktur og systemer, og de reagerer umiddelbart dersom sikkerhetshendelser oppdages. NetNordic håndterer sikkerhetshendelser 24/7/365.

Vi tar gjerne en prat med deg om IT-sikkerhet og SOC

 

Kontakt oss

Jon Inge Sandstad

Kenneth Gundersen

Siste innhold - Cybersikkerhet