Contact by mail

Skysikkerhet

Cybersikkerhet

18. september 2023


Den digital transformasjon er for de fleste bedrifter en reise som krever mye kapasitet og kunnskap for at det skal bli en suksess. For oss i NetNordic så handler skysikkerhet ikke bare om å sikre en teknisk plattform. Det handler også om å sørge for å sikre at bedrifter kan utføre sin digitale transformasjon. Man må sørge for å ha de mest optimale forholdene for brukerne, forretningen og IT avdelingen.

Noen av sikkerhetsperspektivene som NetNordic kan hjelpe deg med er:

  • Sørge for at din bedrift er i stand til å oppnå en kontinuerlig sikring og risikoforståelse av hva som skjer i en skyplattform som er i bruk
  • Etterse at utvikling og integrasjoner som blir laget sikres så tidlig som mulig i prosessen
  • Sørg for at alle servere og tjenester som kjører i skyen er sikre til å stå imot uønsket aktivitet og avansert angrep
  • Ha kontroll på ekstern angrepsflate, slik at lett tilgjengelige tjenester og infrastruktur på internett ikke kan benyttes av angripere
  • Sørge for at alt av identitet og tilganger er sikret i henhold til «best practice», med en Zero Trust tilnærming
  • Ha fokus på sikkerhet som ivaretar ytelse, slik at applikasjoner og infrastruktur kan yte optimalt både for brukere, selskapet og kunder

Når det gjelder internett applikasjonssikkerhet, så snakker vi om hvordan vi beskytter APIer som i økende grad brukes i automasjon og understøttelse av forretningsprosesser, men også andre områder som smarte globale Ddos-løsninger som beskytter mot tjenesteangrep så nært der hvor angrepet starter.

Start en god digital transformasjon

Mange bedrifter har utfordringer med hvordan de skal gå fram med og starte en god digital transformasjon. En transformasjon hvor man benytter offentlige sky tjenester på grunn av høy datasensitivitet. Flere strever med å ta skrittet ut i skyen. Dette fordi man har bekymringer eller krav som man ikke klarer å løse på en god måte. NetNordic hjelper disse med å etablere ett eget krypterings lag, som gjør at kun bedriften selv bestemmer hvem som kan ha tilgang til dataene. Dette gjør at man oppnår full kontroll rundt datasikkerheten i skyen. Det får heller ikke noen begrensninger i hvordan man kan utnytte sky-infrastruktur maksimalt.  

Skyreiser og digital transformasjon betyr å være i endring. Derfor er det utrolig viktig å ha kontinuerlig kontroll på at tjenester forblir sikre. Det er også viktig at man kan måle hvorvidt endringer og den generelle strategien virker. 

NetNordic kan hjelpe deg med å se hvordan brukeropplevelsen er på alle enheter, applikasjoner og lokasjoner. Denne kontinuerlige dataanalyse-innsikten hjelper oss med å måle effekten av investeringer og endringer i din infrastruktur. Dette gjør at bedriften kan få målbare data både til driftsansvarlige så vel som ledelse. 

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan være din pålitelige partner på veien mot sømløs digital transformasjon og utvikling. 


 

Siste innhold - Cybersikkerhet