Contact by mail

Sikkerhetseksperter og Incident Response Team

Cybersikkerhet

28. oktober 2022


Incident Response Team

Et Incident Response Team er en gruppe IT-fagfolk som reagerer på cybersikkerhetshendelser. Kjernefunksjonene til et slikt team er å hjelpe organisasjoner med å gjenopprette og gjenoppbygge IT-miljøene sine. Hvis organisasjonen din blir utsatt for et nettangrep, vil vårt Incident Response Team begynne å jobbe med det så snart det oppdages. En utfordring mange organisasjoner står overfor, er at det er vanskelig å tiltrekke seg og ansette interne cybersikkerhetsmedarbeidere.
Med våre tjenester trenger du ikke det.

Vårt NetNordic Incident Response Team er en dedikert gruppe bestående av profesjonelle fagfolk som er klare til å hjelpe våre kunder med alle organisatoriske IT-problemer. NetNordic har en eksepsjonell blanding av cybersikkerhetsspesialister som er klare til å starte etterforskning når som helst på dagen, for å få organisasjonen din i drift igjen så raskt som mulig. Vi sørger også for at trusselaktøren ikke kan komme inn på samme måte som første gangen. Våre agile prosesser: respondere, gjenopprette og gjenoppbygge – vil ta enhver hendelse, fra deteksjonsfasen til aktiviteter etter hendelsen, inkludert å varsle alle nødvendige myndigheter.

NetNordics sikkerhetseksperter

Cybersikkerhetsspesialister spiller en nøkkelrolle i å sikre informasjonssystemer. Deres jobb er å beskytte systemer mot cybersikkerhetsrisikoer, trusler og sårbarheter. NetNordic har sikkerhetseksperter fra ulike bransjer. Vi har eksperter på dekonstruksjon, trusselforskning, utviklingsovervåking og sikkerhetstesting. Deres kunnskap og erfaring støtter NetNordic SOC sine daglige oppgaver.


 

Siste innhold - Cybersikkerhet