Contact by mail

SD-WAN gir et mangfold av muligheter

Cybersikkerhet

4. oktober 2023


men dette bør du vite dersom dere opplever ytelsesproblemer eller vil utføre feilsøking!

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) teknologi revolusjonerer måten organisasjoner administrerer nettverkstrafikken sin på. Med sin evne til å koble dataplanet fra kontrollplanet, gir SD-WAN organisasjoner en mer fleksibel, skalerbar og kostnadseffektiv løsning for å administrere nettverkstrafikken sin. Forståelse og feilsøking av SD-WAN-ytelse kan imidlertid være en utfordring, spesielt når det kommer til det underliggende fysiske nettverket (referert til som underlay). 

I denne artikkelen vil vi gi en oversikt over SD-WAN, viktigheten av ende-til-ende nettverksovervåking og fire tips for feilsøking av SD-WAN-ytelsesproblemer. Med denne informasjonen kan organisasjoner sikre optimal ytelse, en positiv sluttbrukeropplevelse og trygghet ved å vite at nettverket deres fungerer feilfritt. 

Oversikt over programvaredefinerte wide area-nettverk 

SD-WAN er en teknologi som bruker programvare for å styre og forbedre flyten av nettverkstrafikk på tvers av WAN (Wide Area Networks). Den sentraliserer nettverkskontroll og -administrasjon, noe som gjør det enklere å drifte og vedlikeholde nettverksinfrastruktur, spesielt i komplekse og multi-branch-oppsett. 

Etter hvert som bruken av skybaserte applikasjoner og tjenester vokser, er tradisjonelle WAN-løsninger i ferd med å bli foreldet. SD-WAN-nettverksteknologi, som er fleksibel, skalerbar og sikker, gjør det mulig for virksomheter å fullt ut utnytte skybaserte tjenester samtidig som de støtter veksten deres. Det sentrale administrasjonsgrensesnittet forenkler nettverksadministrasjonen, slik at bedrifter kan reagere raskt på endrede behov. Videre, ved å bruke flere transportforbindelser, tilbyr SD-WAN et kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle WAN-løsninger og hjelper organisasjoner med å effektivt imøtekomme kundenes behov og brukernes krav.

Frakobling av dataplan og kontrollplan i SD-WAN 

En av de viktigste fordelene med SD-WAN er evnen til å koble fra dataplanet fra kontrollplanet, noe som skaper forestillingen om overlay og underlay som det ofte refereres til. Overlay refererer til det virtuelle nettverket som er opprettet på toppen av det underliggende fysiske nettverket (eller underlay nettet). Overlay er ansvarlig for å dirigere nettverkstrafikk og gi sentralisert styring og kontroll. Underlay derimot, refererer til den underliggende fysiske nettverksinfrastrukturen, inkludert transportforbindelser, svitsjer og rutere. 

Mens SD-WAN gir mange fordeler, er de iboende SD-WAN-overvåkingsverktøy begrenset i deres evne til å gi innsikt i underlay nettverket. Disse verktøyene er fokusert på overlay nettet og gir informasjon om det virtuelle nettverket og ytelsen til spesifikke applikasjoner. De gir imidlertid ikke innsyn i det underliggende fysiske nettverket, noe som gjør det vanskelig å diagnostisere og løse problemer knyttet til underlaget. 

For å forstå ytelsen til et SD-WAN-nettverk fullt ut, er det viktig å ha ende-til-ende overvåking i tillegg til overvåkingsverktøyet som kommer med SD-WAN løsningen. Dette gir et komplett bilde av nettverket, inkludert den underliggende fysiske infrastrukturen og transportforbindelsene. Med ende-til-ende overvåking kan organisasjoner identifisere og løse problemer knyttet til det fysiske nettverket som nettverksbelastning, tilkoblingsproblemer og konfigurasjonsfeil, noe som bidrar til å sikre optimal ytelse og en positiv sluttbrukeropplevelse. 

Tips for feilsøking av SD-WAN-ytelse 

Se etter konfigurasjonsfeil/endringer 

Et av de første trinnene i feilsøking av SD-WAN-ytelse er å se etter konfigurasjonsfeil eller endringer. Feilkonfigurasjoner kan føre til sikkerhetsproblemer og dårlig ytelse. For å sikre at nettverket er riktig konfigurert, må alle enheter (inkludert rutere, svitsjer og transportforbindelser) gjennomgås regelmessig. Eventuelle endringer eller oppdateringer bør testes grundig før de implementeres i produksjonen for å sikre at de ikke forårsaker ytelses- eller sikkerhetsproblemer. 

Se etter kapasitetsproblemer 

En annen potensiell kilde til problemer med SD-WAN-ytelse er mangel på kapasitet, som oppstår når transporter og enheter ikke har nok takhøyde til å håndtere trafikken. Dette kan føre til overbelastning av nettverket og treg ytelse. For å løse dette bør organisasjoner overvåke nettverkskapasiteten deres og planlegge for fremtidige behov. Dette inkluderer regelmessig overvåking av båndbreddeutnyttelsen og å sikre at det er nok kapasitet til å håndtere perioder med høytrafikk. 

Se etter ISP-problemer 

Problemer med SD-WAN-ytelse kan også komme fra tredjeparts transportleverandører. I dette tilfellet er det viktig å analysere nettverksbaner og identifisere eventuelle problemer med Internett-leverandører (ISP). Dette inkluderer å sjekke for nettverksoverbelastning, tilkoblingsproblemer og eventuelle problemer med transportinfrastrukturen. Regelmessig overvåking av nettverksbaner og samarbeid med Internett-leverandører for å løse eventuelle problemer kan bidra til å sikre optimal nettverksytelse. 

Sjekk sluttbrukeropplevelsen 

Til slutt, når man skal feilsøke SD-WAN-ytelse, er det avgjørende å vurdere sluttbrukeropplevelsen. Beregninger for enhetsytelse gjenspeiler kanskje ikke alltid den faktiske brukeropplevelsen nøyaktig. For å sikre at sluttbrukere får en best mulig opplevelse, er det avgjørende å samle inn og analysere sluttbrukertilbakemeldinger regelmessig, samt overvåke enhetsytelsesmålinger som latens, jitter og pakketap. Som et resultat kan organisasjoner få en bedre forståelse av nettverkets generelle ytelse og ta de nødvendige skritt for å forbedre den. 

Konklusjon 

Som konklusjon er suksessen til SD-WAN-teknologi avhengig av omfattende ytelsesovervåking. Selv om overlay-beregninger er nyttige, er de utilstrekkelige for å forstå nettverksytelsen fullt ut. Organisasjoner må vurdere ende-til-ende underlay-overvåking for å sikre optimal nettverksytelse og en positiv brukeropplevelse. Denne omfattende tilnærmingen, kombinert med de tipsene diskutert ovenfor vil hjelpe organisasjoner med å identifisere og løse ytelsesproblemer effektivt. For å høste fulle fordeler av SD-WAN, må organisasjoner prioritere ende-til-ende underlay-overvåking som en kritisk komponent i deres nettverksadministrasjonsstrategi. 

Skrevet av Trygve Wettestad – Salgsdirektør for store og komplekse kunder innen nettverk og cybersikkerhet hos NetNordic Norway AS

Ta kontakt nå for en uforpliktende prat!


 

Siste innhold - Cybersikkerhet