Contact by mail

Implementering av NetNordic SOC

Sikkerhet

12. oktober 2022


Hvordan implementeres NetNordic SOC?


Implementeringen av NetNordic SOC (Security Operations Center) er en felles innsats mellom kundens team og NetNordic Team. Alle våre kunder er unike og har sin egen type og størrelse på sine IT-miljøer. Noen miljøer kan være små og lokale, og andre kan være i skyen og mange steder. Men uansett hvordan NetNordic SOC er konfigurert, er dens grunnleggende funksjoner de samme, å overvåke, oppdage og svare på alle sikkerhetsproblemer og hendelser, i sanntid.
En del av implementeringsprosessen involverer enkle standard API-integrasjoner, som er raske og enkle, og noen andre deler kan være mer komplekse og tilpassede, men vi er kjent for våre effektive og raske implementeringsprosjekter og utviklingsarbeid.

Arbeidsflyten for implementering av NetNordic SOC:

Konfidensialitet –
Vi signerer en taushetserklæring og forplikter oss til konfidensialitet.

Oppdagelses- og oppstartsmøte –
Vi definerer alle krav og forventninger. Hvor er IT-infrastrukturen din? På stedet, i et datasenter, på en sky, eller er det en kombinasjon av dem?

Implementeringsprosjektplan på høyt nivå –
Sammen med kunden definerer vi objektene som skal overvåkes og klargjør eiendelene.

Implementering av NetNordic SOC –
Vi distribuerer SIEM-systemet, kobler sammen alle dine eiendeler, vi utvikler og implementerer reglene og prosedyrene, trener opp personellet ditt, samt lager en implementeringsrapport. NetNordic SOC kan implementeres i faser; den kritiske grunnleggende overvåkingen er rask å implementere. Men vi kan også legge til enda mer dekning i de neste kommende fasene.

Støtte 24/7/365 –
Drifts- og støttemodeller avtaler vi med kunden. Avhengig av avtalt SLA, vil du få 24/7 eller 8/5 tilgjengelighet av vårt Tier 1 SOC-team, og garantert tilgjengelighet av Tier 2 og Tier 3-team.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om NetNordic SOC!

 

Siste innhold - Sikkerhet