Contact by mail

Hvorfor er sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data et viktig tema i dagens samfunn?

Sikkerhet

16. februar 2021


Det første du tenker om sikkerhetskopiering er kanskje at dette var nettopp grunnen til at du valgte å flytte mange av dine mest kritiske applikasjoner og tjenester til skyen, for å øke sikkerheten og slippe å tenke på Backup og gjenoppretting, da Skyleverandøren skal ta hånd om dette. Det stemmer, til en viss grad, men hva om du blir utsatt for et datainnbrudd og dataene på skytjenestene blir korrupte eller kompromitterte? Da er ikke SLA fra din skyleverandør om 100% oppetid på plattformen mye verdt, hvis innholdet er skadet. 

Alle dagens virksomheter er mer IT fokuserte enn noen gang før. IT handler i stor grad om effektivisering og hjelpe bedriften på sin digitaliseringsreise. For konkurranse utsatte bedrifter kan IT være med på å skape et konkurransefortrinn. Dataene bedriftene forvalter er sensitive og verdifulle, og det vil få store konsekvenser for bedriften om uvedkommende får tilgang. For å øke sikkerheten på bedriftens IT-systemer og data, investerer mange selskaper i dyr teknologi, som koster mye penger å implementere og forvalte. Det er nødvendigvis ikke feil, for de fleste bedrifter er dette et viktig tiltak for å minimere risikoen for å bli utsatt for datainnbrudd, men allikevel opplever bedrifter å bli utsatt for datainnbrudd. Dataangrep som Ransomware kan medføre at bedriften taper store penger i form av nedetid og tap av data. Hva hvis dette kunne vært unngått?

Faktum er at tap av data eller korrupsjon for mange av dagens digitale virksomheter er uunngåelig. Dessverre kan en slik hendelse ikke bare sverte organisasjonens rykte men også lamme virksomheten. En omfattende datahåndtering strategi inkludert databeskyttelse, sikkerhet og livssyklusadministrasjon er nøkkelen. Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data har vært, og fortsetter å være en av de grunnleggende pilarene i enhver IT drevet organisasjon. Skyleverandører er ansvarlige for sikkerheten til skytjenesten, mens kundene er ansvarlig for sikkerheten av innholdet i skytjenesten. NetNordic som er en system integrator spesialisert innen datasenter og sikkerhet ser ofte at tap av data i bedrifter er et stadig økende problem, og ønsker å tilby tjenester og løsninger som gjør det enkelt å beskytte dataene. NetNordic har derfor laget 5 prinsipper det er viktig å tenke på når man skal gå til anskaffelse av ny og innovativ backup plattform. 

Hvilke krav bør du stille til sikkerhetskopiering, og en Backup og Recovery løsning?

Kjernen i en Backup og Recovery løsning er å opprette sikkerhetskopier av data, som kan bli benyttet til gjenoppretting ved behov. Ved bruk av Skytjenester og andre eksterne tjenesteleverandører må man fokusere på følgende funksjonalitet. 

5 Prinsipper en ny Backup løsning bør understøtte

Optimalisering av backup og gjenoppretting: Bedrifter må kunne beskytte og gjenopprette hele eller deler av data settet uansett tidspunkt. Den mest effektive metoden er å opprette inkrementelle sikkerhetskopier hvor data lagres granulært. Backup systemet må deretter kunne konsolidere data til en full backup. 

Konfigurasjon av hvor lenge man ønsker å lagre data: Data bør kunne lagres så kort eller så lenge man ønsker. Derfor må en backup løsning man anskaffer kunne konfigureres med regler som automatisk fjerner data på et konkret tidspunkt. 

Pålitelighet og enkel gjenoppretting: Data må være lagret på et uavhengig system, og løsningen bør kontinuerlig kunne sjekke og validere backup dataene, slik at man er sikker på at den enkelt kan benyttes til gjenoppretting. 

Beskytte mot Ransomware angrep: På bakgrunn av økende fare for dataangrep må løsningen oppfylle krav til sikkerhet.

  1. Fysisk sikring av backup infrastrukturen. Kopiene bør lagret på minst 2 ulike medium. 
  2. Sikre data slik at kriminelle ikke kan slette eller endre data.
  3. Sikre at selve backup sikkerhetskopien er beskyttet. 
  4. Identifisere unormalt bruksmønster, som kan være en indikasjon på at bedriften er på vei til å bli angrepet, slik at løsningen kan iverksette proaktive sikkerhetstiltalt. 

Lær mer hvordan løsningen sikrer mot Ransomware her.

Monitorering av data: Mennesker kan ikke lenger sitte å følge med på logger aktivt for å avdekke avvik eller feil, så derfor må systemet være istand til å indentifisere avvik og feil på egenhånd proaktivt og varsle IT administrator. 

NetNordic anbefaler Cohesity Data Management Platform for enkel og sikker håndtering av data

NetNordic hjelper bedrifter med å implementere robuste løsning for sikker datahåndtering. Etter nøye vurdering av tilgjengelig teknologi på markedet har valget falt på som Cohesity samarbeidspartner for å levere trygge og gode løsninger til bedrifter for sikker håndtering av data. 

Løsningen gir en enkel og konsolidert evne til å utføre backup og andre drifts effektiviseringer av datasenter og skymiljøer i tillegg til SaaS plattformer som Microsoft Office 365

Med kombinasjonen av innovativ og ledende teknologi, samt ekstrem sikkerhet og utvidet bruksfunksjonalitet som filtjenester, sekundær lagrings plattform så valget på partnerskap enkelt. 

Chart, bubble chart

Description automatically generated

Løsningen har mange innebygde sikkerhets funksjonaliteter i form av maskinlæring og AI for detektering av mulige trusler, slik at man kan innføre proaktive tiltak før kriminell får tilgang til data. Hvis uhellet skulle være ute og man har blitt utsatt for ett cyberangrep så sørger løsningen for at det ikke vil være mulig å endre data samt at kan utføre rask og effektiv parallell-gjenoppretting om det skulle være behov for det. 

A picture containing diagram

Description automatically generated

Ønsker du mer informasjon om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data? Prat med våre eksperter i dag om hvordan din bedrift kan gå en sikker fremtid i møte.

Tor Arne Rømma

Carl Petter Tørnqvist
Trygve Wettestad

Fyll inn din kontaktinfo nedenfor og en av våre dyktige rådgivere vil ta kontakt med deg.

 

Siste innhold - Sikkerhet