Contact by mail

Avansert epostbeskyttelse

Sikkerhet

28. april 2023


Har du kontroll på hva dine ansatte får av uønsket e-post og får dine brukere riktig opplæring? 

Det er viktig å kombinere avansert epostbeskyttelse med brukeropplæring

Epost er en viktig del av moderne kommunikasjon, men det er også et av de mest utsatt områder når det kommer til IT-sikkerhet. Flere kilder opplyser at så mye som 90% av alle hendelser kommer via epost.  

Derfor er det helt essensielt for organisasjoner å ha fokus på epost for å beskytte denne kommunikasjonskanalen. Avansert epostbeskyttelse filtrerer ut spam og identifiserer og blokkerer mistenkelige eposter som kan inneholde skadelige lenker eller malware. Neste generasjons leverandører som Mimecast og Proofpoint bruker AI og ML til å oppdage nye og ukjente trusler, basert på adferd og andre kjennetegn.

Men, selv med avansert epostbeskyttelse på plass, så er det likevel viktig at bedrifter og organisasjoner gir sine ansatte god brukeropplæring. Ingen sikkerhetsløsninger er 100% sikre. Ansatte kan fortsatt bli lurt av social engineering eller gjøre feil. Feil som utfordrer sikkerheten til organisasjonen.  

Ved hjelp av brukeropplæring blir ansatte bevisst, og får kjennskap til best practice. Opplæringen setter dem i bedre stand til å kjenne igjen og rapportere mulige trusler. Ved å kombinere avansert epostsikkerhet med brukeropplæring, kan din organisasjon oppnå et sterkere samlet forsvar, samtidig som at «sikkerheten» ikke påvirker det daglige.  

Å simulere phising angrep

Et eksempel på brukeropplæring kan være at man simulerer phising angrep. Her sender man ut phising mailer som simulerer ekte angrep, hvor de ansatte skal forsøke å identifisere og rapportere disse. Slike øvelser er en viktig del i kampen mot ekte phising angrep. De kan være helt avgjørende for at bedriften unngår skadelige sikkerhetshendelser.  

Oppsummert, så er avansert epostbeskyttelse og brukeropplæring viktige verktøy for å beskytte din bedrift mot den stadig økende trussel mot bedriftens infrastruktur.  

IT-sikkerhet handler om å bygge en kultur som spiller på lag med teknologien. Dette kan NetNordic hjelpe dere med!   

Ta kontakt om dere ønsker å snakke med en rådgiver fra NetNordic.

 

Siste innhold - Sikkerhet