Contact by mail

NetNordic – Nettverk som en tjeneste

Nettverk

7. januar 2021


Trender i markedet og rapporter fra analyseselskaper viser til at fler og fler bedrifter ønsker å kjøpe nettverk som en tjeneste i tiden fremover, og det er flere årsaker til dette. Hovedårsaken for at flere bedrifter ønsker en profesjonell driftsleverandør som tar seg av drift og forvaltning av nettverket, er for å sikre et stabilt og sikkert nettverk for dagens og fremtidens digitalisering.. Datanettverk har lenge vært en del av grunninfrastrukturen «som bare må fungere» i enhver bedrift. Det er en selvfølgelighet at alt fungerer, medarbeidere har tilgang til det de har behov for og ikke opplever forsinkelser i nettverket. Når det oppstår utfordringer i nettverket eller tjenestene som gir tilgang er det mer eller mindre unntakstilstander. I verstefall kan store deler av medarbeidere i bedriften miste muligheten til å utføre arbeidsoppgavene de er satt til.

Komplekse løsninger

Kompleksiteten i nettverket har økt og vil definitivt øke i tiden fremover med mange enheter i nettet. Med utstrakt bruk av skytjenester og et økende antall IoT enheter, er det viktig å segmentere nettverket for å ivareta sikkerhet og ytelse. Segmentering av nettverk betyr i praksis at man deler opp nettverket i flere soner, hvor man gir tilgang til brukere og enheter basert på rollen og tilgangsnivået brukeren eller enheten har behov for. Slik kan man begrense muligheter uvedkommende kan tilegne seg tilgang i nettverket via usikrede enheter. For å løse dette på en effektiv måte er vi avhengig av å bruke automasjon for å segmentere nettverket. Dette kan gjøres ved bruk av autentiseringsløsninger som kan tildele enheter i nettet en policy for å segmentere og begrense tilgang. Med nettverksløsninger som smelter sammen med sikkerhetsløsninger og katalog tjenester for å identifisere personer blir kompleksiteten ofte høy og det er viktig å ha tilgang til kjernekompetanse på mange områder. Dette kan en strategisk driftsleverandør være med på å løse, slik at bedriften har god kontroll på hvilke ansatte som har tilgang til hvilke data og holde uvedkommende ute.

Ta i bruk teknologi ved behov

Teknologiendringer og nye tjenester tilgjengelig har tradisjonelt krevd store CAPEX investeringer for utskifting av utdatert utstyr. Med en tjenesteleveranse kan utskifting skje når det er nødvendig uten at det krever store CAPEX investeringer. Det betyr at bedrifter raskere kan ta i bruk ny teknologi når det er behov, og ikke vente til det settes av penger i kommende budsjetter.

Skybaserte løsninger

For å kunne levere nettverk som en tjeneste på en effektiv måte er NetNordic som leverandør avhengig av å bruke våre leverandørers skybaserte managementsløsninger. Det gjør at nettverksløsninger kan leveres effektivt. Ingen installasjon av «on-prem» managementsløsning. Automatisert utrulling ved å benytte maler fra vårt «standard oppsett». Skybasert management gir oss nødvendig tilgang til å overvåke og administrere løsning uten bruk av VPN eller andre remote tilgangsløsninger. 

Ikke minst får vi fordeler ved feilsøking når det er en felles plattform levert av en stor produsent. Vi får effekten av artificial intelligence (AI) og machine learning (ML) Plattformen gjenkjenner mønster på småfeil som senere kan føre til større utfordringer og begrensinger på nettverket. Managementsløsningen vil automatisk tilby løsning på problemer ved å kjøre script som justerer konfigurasjonen og retter kjente utfordringer før det eskalerer til et problem brukere i nettverket påvirkes av.

NetNordic tjeneste

NetNordic leverer nettverk som en tjeneste til det Norske markedet for å møte behovet som er i dag og vil øke i tiden fremover med nettverk levert som en tjeneste.

Nettverksløsningen er modulbasert og kan i sin helhet kjøpes som en tjeneste. Det betyr at vi kan levere hele eller deler av et nettverk fra datasenter til kjerne/aggregering til kant og ikke minst trådløst nettverk.

Tjenesten vil blant annet gi kunden følgende verdier og fordeler:

  • Frihet og fleksibilitet
  • Teknologi tilpasset brukere og behov
  • Overvåking og driftsstøtte 24/7/365 uten egne vaktordninger
  • Rask implementering, endringer og oppgraderinger
  • Ingen kapitalutlegg for kunden, alt betales månedlig/kvartalsvis over kontraktsperioden

Tjenesten etableres og betjenes i sin helhet av NetNordic med norsktalende konsulenter.

Tjenesten leveres alltid med en service og vedlikeholdsavtale som dekker reservedeler og lisensvedlikehold med responsavtale til NetNordic.

I de fleste tilfeller leveres det med en forenklet driftsavtale av løsningen som en utvidelse av tilbudt Service og Vedlikeholdsavtale. I vårt standard driftsstøtteprodukt inngår følgende:

  • Overvåking av løsningen, feil i løsningen blir rapportert til vårt driftssenter, og vi vil iverksette relevante og avtalte aksjoner knyttet til situasjonen. Herunder å opprette en service-sak til vårt eget service-team om dette er å anse som en feil. Kunden vil varsles om hendelsen.
  • Oppgradering av programvare til relevant, sikker og støttet programvareversjon på alle nettverkselementer, ved behov (for eksempel sikkerhets-oppdateringer), eller minst en gang årlig.
  • Levering av tilpassede rapporter. Kunden får selv tilgang til systemet for drift og overvåking, og vi vil utarbeide aktuelle rapporter og sider som Kunden ønsker for rapportering, inklusive månedlige e-poster med noen oppsummeringer om ønskelig.
  • Service Level Manager tildeles, det vil si at i NetNordic driftssenter vil Kunden ha en egen navngitt Service Level Manager. Denne vil alltid være behjelpelig med henvendelser rundt endringer, nye behov, hendelser og rapportering. Det settes opp minimum ett kort møte i kvartalet for å avstemme driftsstatus.

Kontakt

Send oss en henvendelse med å fylle inn din kontakt informasjon i feltene under, så vil du bli kontaktet av en av våre dyktige rådgivere.

 

Siste innhold - Nettverk