Ny administrerende direktør i NetNordic Norway AS

NetNordic ønsker velkommen til ny administrerende direktør – Lene Diesen

Lene Diesen er ny administrerende direktør for NetNordic Norway fra 1. mai 2023. Hun etterfølger Lars Johannes Sørbo som fortsetter sin karriere i NetNordic som Chief Operating Officer i NetNordic Group. Lene har sterk og bred bransjeerfaring gjennom mange år i ledende posisjoner nasjonalt og internasjonalt. Hun har blant annet vært innen Software Innovation, Tieto og Microsoft.

«Dette blir en spennende reise i et av Norges raskest voksende selskaper innenfor områdene sikkerhet, nettverk, sky og samhandling, sier Lene Diesen. Mitt fokus vil være å fortsette arbeidet med å bygge tjenester relatert til forretningskritisk infrastruktur for kundene våre hvor «cyber security» og NetNordics egen «Security Operations Center» står sentralt. Nærhet til kunder og kundenes krav er nøkkelen. Vårt mål er å beskytte mot et økende antall trusler, redusere kompleksiteten og gjøre hverdagen forutsigbar for kundene våre.

«Vi er stolte av å få Lene Diesen på laget som ny leder for Norge. Hennes operative og strategiske ledererfaring styrker vår ambisjon om å bli den ledende systemintegratoren i det norske og nordiske markedet, sier Jarl Øverby, Group CEO i NetNordic.


English:

New Managing Director for NetNordic Norway

Lene Diesen is the new Managing Director for NetNordic Norway from May 1, 2023. She succeeds Lars Johannes Sørbo who will continue his career in NetNordic as Chief Operating Officer of NetNordic Group. Lene has strong and broad industry experience through many years in leading positions nationally and internationally. She has woeked in Software Innovation, Tieto and Microsoft.

«NetNordic is a market leader in the areas of security, network, collaboration and cloud infrastructure, so this will be an exciting journey in one of Norway’s fastest growing companies within the industry,» says Lene Diesen. My focus will be to continue the work of building services related to business-critical infrastructure where cyber security and NetNordic’s own «Security Operations Center» are central. Closeness to customers and customer demands are key. Our goals are to protect from increased numbers of security threats, increase predictability and reduce complexity for our customer.

«We are proud to have Lene Diesen on the team as our new Managing Director for NetNordic Norway. Her operational and strategic management experience fuels our ambition to become the leading system integrator in the Norwegian and Nordic markets, says Jarl Øverby, Group CEO of NetNordic.

Innholdskategori

Innhold

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail