Contact by mail

Gå til filmen

NetTalk 60 Minutes – Et nabolagshotell blir til

NetNordic Nettverk

2. mai 2024


I denne NetTalk 60 Minutes – Et nabolagshotell blir til, intervjuer Bjørn-Erik Eskemose, Director Hospitality and Travel i NetNordic, Wilhelm Hartwig, CEO og Co-grunnlegger av Att | Kvadraturen, om hva det var Hartwig ønsket å gjøre med teknologien i sitt nye konsept Att | Kvartaturen, som var annerledes enn det som allerede var i bransjen.

Wilhelm Hartwig vil blant annet svare på hvordan det har vært å gjennomføre et slikt omfattende prosjekt. Hvordan man kommer i gang med å skape noe helt nytt? Hva de gjorde og hvor krevende det har det vært.

Bjørn-Erik Eskemose vil snakke litt om at NetNordic fikk muligheten til å være med å realisere litt av dette prosjektet, og de høye kravene og forventinger til hva som skulle leveres.

Hartwig blir stilt spørsmålet om hva det var som gjorde at dere valgte å jobbe sammen med NetNordic?

Vi tror at det er vår kompetanse, bransjeerfaring og evne til å være kundens «Best Companion», som er med på å sikre at et prosjekt blir vellykket, og håper Hartwig bekrefter dette.

Jeg opplever at dere er fremoverlente, tilpasningsdyktige og lydhøre. Dere er interessert i å pushe bransjen

Wilhelm Hartwig, CEO og Co-grunnlegger av Att | Kvadraturen

NetNordic - Att | Kvadraturen

Å ha gjesten i fokus, er fremtiden.

Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om løsningene som ble benyttet hos Att | Kvadraturen – salg@netnordic.no eller ring: 67 247 365

Se NetTalk 30 Minutes ved å fylle inn kontaktinformasjon!
Siste innhold - NetNordic, Nettverk