NetNordic - Lene Diesen - KI

Hva mener du med 80 prosent KI i offentlig sektor Karianne Tung?

Skrevet av Lene Diesen – Administrerende direktør NetNordic Norway AS

Når digitaliseringsminister Karianne Tung setter et mål om at 80 prosent av offentlig sektor skal benytte kunstig intelligens (KI) innen 2025, er det essensielt å spørre: Hva betyr det egentlig å «ta i bruk KI»?

Vi må skille mellom å bruke KI for grunnleggende oppgaver og å utnytte dens fulle kapasitet for å transformere offentlig tjenesteytelse. Hvorvidt Karianne Tung er naiv eller ikke avhenger av hva hun legger i uttalelsen.

KI er allerede i bruk i mange offentlige etater

Mange offentlige etater bruker allerede KI i dag, fra enkel tekstbehandling til mer komplekse databehandlingsverktøy. Men det er en vesentlig forskjell på å automatisere rutineoppgaver og å implementere avansert KI som kan drive transformative endringer.

I NetNordic har vi gjennom vårt arbeid med kritisk infrastruktur for flere store offentlige institusjoner i Norge, sett hvor transformative godt implementerte KI-systemer kan være. Disse systemene sikrer ikke bare raskere prosesser og bedre sikkerhet, de frigjør også verdifull menneskelig kapasitet til oppgaver hvor personlig dømmekraft og menneskelig interaksjon er uunnværlig.

For å fullt ut utløse potensialet som KI har å tilby, må vi se utover den tekniske implementeringen og ta tak i de strukturelle utfordringene. En robust digital grunnmur er nødvendig for å støtte effektiv innsamling, deling og analyse av data på tvers av offentlige etater.

Den største barrieren

Den største barrieren her er ikke teknologisk, men regulatorisk og organisatorisk. Gamle sektorprinsipper og en fragmentert lovgivning står i veien for denne integrasjonen og krever en omfattende revisjon for å muliggjøre en mer helhetlig tilnærming til KI i offentlig sektor. Uten denne grunnmuren vil selv de mest avanserte KI-systemene være som biler uten veier – potensielt kraftfulle, men uten evne til å komme seg dit de trengs.

Digitaliseringsministeren har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Det er essensielt at hun leder an for å sikre at vi ikke bare når et ambisiøst prosentmål, men at vi gjør det på en måte som virkelig transformerer offentlige tjenester til det bedre for alle norske borgere. Dette inkluderer fokus på personvern, etikk i KI-anvendelse og oppbygging av tillit i befolkningen.

Kanskje er det vel ambisiøst å vente 80 prosent KI-integrasjon i offentlig sektor innen 2025, men noen ganger må vi våge å være litt naive for å oppnå store endringer. Hos NetNordic, og blant andre teknologileverandører, er vi beredt til å brette opp ermene for å få den digitale grunnmuren på plass, så lenge Karianne Tung også er bevisst sin nøkkelrolle i å legge forholdene til rette.

Innholdskategori

Innhold

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail