Contact by mail

Kundeservice på kundenes premisser

Samhandling

28. juni 2023


Er kundeservice viktig for en bedrift?

Ja! Kundeservice er viktig for en bedrifts omdømme og det kan være avgjørende for en kunde om de ønsker å komme tilbake til en bedrift. Hvis kunden ikke får tilfredsstilt forventningene og behovene sine, vil han eller hun ikke anbefale bedriften til andre, utfra sine erfaringer. 

En god kundeservice gir en positive opplevelser og en positiv omtale er verdt mer enn all annen reklame.

For å sikre kundens lojalitet, blir derfor kundeservice stadig viktigere. Det krever et kontaktsenter som til enhver tid fungerer optimalt.

NetNordic leverer god service i alle kanaler

Dagens kunder forventer god service i flere kanaler – blant annet via telefon, e-post, SMS, chat og selvbetjening på web med f.eks en chatbot. 

For å yte god kundeservice er bedriften derfor avhengig av teknologi som ivaretar disse behovene.

Fordi disse kanalene vanligvis er isolert fra hverandre, er det nødvendig å kombinere dem i en og samme løsning. 

I tillegg møter våre kunder nye utfordringer i form av sosiale medier, som tilfører en ny dimensjon rundt forvaltning av kontaktsentre.

Vi optimaliserer kontaktsenteret ditt.

Ved å sette søkelys på løsninger som samordner de ulike kanalene, har NetNordic etablert seg med solide leverandører i markedet.

Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan optimalisere kontaktsenteret sitt – både med hensyn til teknologi, integrasjon og arbeidsprosesser.

NetNordic gir også rådgivning om de trender som skjer innen Bot-teknologi og kunstig intelligens knyttet til kundeservice.

Ta kontakt med en av våre rådgivere om du vil vite mer om våre løsninger innen kundesenter og kontaktsenter.

Se også vårt webinaret om Bot og menneske | Hånd i hånd

 

Siste innhold - Samhandling