En AI-treners hverdag.

Kunstig intelligens har blitt det nye, hete ordet i teknologiverdenen. Men hvordan jobber helt «vanlige» mennesker uten tech-bakgrunn med AI, og hvordan kan man fylle en arbeidsdag med noe som kan virke så abstrakt at man knapt skjønner hva det betyr engang?

Det er ingen tvil om at «chatbot» kan høres fjernt og ullent ut. Sannheten er allikevel at en AI-trener, altså den som jobber med chatboten, har en svært konkret arbeidshverdag. Selve chatboten er forhåndsprogrammert av dyktige utviklere, slik at AI-trenerne kan begynne rett på sak. Våre samarbeidspartnere i Boost.ai har utviklet en digital plattform, og det er her de leverer sin svært sofistikerte chatbot-tjeneste, hvor tanken er at alle skal kunne bli en AI-trener. Plattformen deres er intuitiv for alle – uavhengig av digital kompetanse.

Litt forenklet sagt er en ny chatbot fylt med språk, men ikke med evnen til selv å snakke. Den klarer altså ikke å kople et spørsmål opp til et svar – før AI-treneren har kommet og utført sin magi. Det hjelper lite å forstå at sjokoladekake og muffins er ganske likt, men allikevel ganske forskjellig, hvis ikke man har en respons å komme med uansett.

I sci-fi-filmer har teknologien kommet så langt at den kunstige intelligensen selv konstruerer svar på spørsmål, men en chatbot på et kundesenter kan (heldigvis) ikke finne på sine egne svar (ennå). Det er derfor 100 prosent sikkert at en chatbot gir et forhåndsgodkjent svar. AI-treneren bygger opp hver responsflyt, og tester fortløpende hvordan denne fungerer i praksis. Enhver samtale med en bruker er unik, så en AI-trener blir aldri utlært. Dette betyr også at en chatbot ikke gjør mennesker arbeidsledige – den gjør bare at de arbeider annerledes.

Det er opp til hver enkelt bedrift å avgjøre hvor mange AI-trenere man trenger, og hvor stor stillingen skal være. Å vedlikeholde en chatbot kan være alt fra en 20 prosent stilling, til flere årsverk. Ofte er det ansatte på kundeservice som også fungerer som AI-trenere, noe som kan være gunstig siden det er disse personene som allerede kjenner sluttkunden best.

Selv om det er fullt mulig å arbeide alene, er det vanlig å organisere seg i et team. På den måten blir chatbottjenesten mindre sårbar, og man kan i tillegg spille på hverandres styrker. Det er ikke gitt hvem som er gode på hva, og en idémyldring på begynnelsen av prosjektet, samt å sette av nok tid til å finne seg til rette som AI-trener er essensielt. Under har vi gitt et forslag på hvordan oppgavene kan fordeles:

Innhold: denne personen innehar det overordnede ansvaret for innholdet i chatboten. Altså hva slags saker den skal kunne løse, hvilke integreringer som behøves, og andre grep som må tas for å ivareta kvaliteten.

Modell: Det andre ansvaret går på hvordan modellen bygges, hvordan språk chatboten har, hva slags «personlighet» den utvikler. Dette er i stor grad det som styrer den umiddelbare brukeropplevelsen.

Analytisk: Siste del er det analytiske. Dette bør være en person som er glad i å tolke tall, og lett kan fremlegge denne analysen for andre. Hvilke temaer spørres chatboten ofte om, fra hvilken URL åpner brukeren chatboten, hvor lenge varer en samtale, spørres det om ting man kun kan få svart på om man er innlogget? Den analytiske AI-treneren kan trekke linjer mellom denne informasjonen, og komme med forbedringspunkter.

Uansett hvordan man organiserer seg, er det absolutt viktigste at man har god kommunikasjon AI-trenerne imellom. Vi anbefaler gjerne et møte i begynnelsen av uka, hvor man går igjennom forrige ukes chatbot-samtaler. Så lager man en plan for hva slags endringer og forbedringer som trengs i modellen, og deretter en arbeidsfordeling. AI-trenerne jobber med sine respektive oppgaver, møtes på slutten av uka og sammen kan man da trykke publisér. Hvordan disse møtene gjennomføres går seg som regel til på den enkelte arbeidsplass, basert på andre arbeidsoppgaver man har, hvilke tidspunkter alle er tilgjengelige etc.

Vi i NetNordic har egne AI-trenere, som kan bistå i alle aspekter ved chatbottjenesten. I implementeringsfasen står vi for opplæring og hjelp med organisering innad, holder jevnlige statusmøter, og koordinerer alt av teknisk behov. Vi analyserer datagrunnlag, gir råd og veiledning basert på vår brede erfaring innen chatbot. I oppstartsperioden er det mange kunder som ønsker at NetNordic sin AI-trener er involvert i stor grad, mens etter hvert som kunden blir mer selvstendig, kan NetNordic sin rolle bli mer veiledende. Samarbeidet er hele tiden dynamisk, og vi vil alltid ha anledning til å ta på oss større roller ved planlegging og innføring av nye funksjoner i løsningen.

Se vårt Chatbot og AI webinar her!

NetNordic skreddersyr løsninger for ditt behov.

NetNordic hjelper din bedrift med utvidelse av kundesenteret ved hjelp av den nyeste teknologien. Vi er en uavhengig nordisk systemintegrator som samarbeider med ledende partnere på chatbot-teknologi, og med ledende kompetanse hjelper vi kunder med å bygge og trene chatbotløsninger. Våre løsningseksperter og konsulenter vurderer din bedrifts behov og implementerer de aller beste løsningene, basert på dine nåværende og fremtidige behov og ønsker.Oppdag hvordan vi kan hjelpe deg i gang med å ta i bruk eller forbedre din eksisterende chatbotløsning – kontakt oss i dag.

Line Berg Hermans

Innholdskategori

Innhold

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail