Contact by mail

Personlig sikkerhet for ansatte i helse-og sosialtjenesten

eHelse

27. september 2021


På landsbasis er det meldt om 1042 episoder knyttet til vold og trusler mot NAV hittil i år. Helse- og omsorgstjenesten opplever også avvik i form av vold og truende situasjoner. NetNordic leverer et spekter av utstyr for varsling og tilbyr flere mottakssystemer som sikrer personlig sikkerhet.

Det er ofte behov for å tilkalle kollegaer eller andre akuttinstanser for å håndtere konflikter og eskalerende situasjoner, slik at skader og ulykker for bruker og ansatte unngås. Det er da viktig at optimale løsninger er på plass, for å sikre rask respons.

Sikkerhet blir stadig viktigere, og det er behov for løsninger som kan trygge de ansatte og varsle pålitelig og effektivt. Det finnes ulike løsninger som kan dekke ulike behov for personlig sikkerhet.

Må kunne tilkalle hjelp raskt

Ansatte som jobber alene eller på steder med høy risiko, må raskt kunne tilkalle hjelp i farlige situasjoner.

NetNordic tilbyr personsikring gjennom stasjonære og mobile sikkerhetsalarmer.

Løsningen for smarttelefoner har en egen dedikert alarmknapp med innendørs og utendørs posisjonering.

Personlig sikkerhet fra NetNordic gir varsling til kollegaer på mobil og til pc på vaktrom/resepsjon ved aktiv varsling og ved passiv varsling som fall og fysiske angrep.

Vi leverer et spekter av utstyr for varsling og tilbyr flere mottakssystemer. Ta kontakt for oppsett i tråd med behov.

 

Siste innhold - eHelse