Contact by mail

NetNordic eHelse og Easymeeting har inngått en avtale om samarbeid

eHelse

19. august 2021


Bekjempelse av ensomhet og digitalt utenforskap er et priotert innsatsområde nasjonalt. Våre kunder har behov for gode løsninger som er tilpasset utsatte grupper, derfor er Easymeeting en kjærkommen samarbeidspartner!

Camilla Lobben
Strategic Business Development ‑ eHealth & Welfare Technolog

Easymeeting AS ble etablert i 2010 og har sitt utspring i Tromsø. De har utviklet sin egen plattform for sikker og brukervennlig videokommunikasjon.

Denne brukes i dag av kommuner, undervisningsaktører og bedrifter som verdsetter sikkerhet, lokal support og brukervennlighet i særklasse.

Easymeeting har 14 entusiastiske ansatte som gjør alt for at kunden skal ha en god brukeropplevelse.

De har sin største kundebase i Norge, men vi har også kunder i Danmark, Tyskland, Nederland, England, Spania, USA og Mexico.

NetNordic eHelse inkluderer nå Amigo i sin produktportefølje!

Løsningen fasiliteter superenkle videomøter for eldre, med familie, venner og helsepersonell.

Amigo kan benyttes som er sosial videotjeneste og til digital avstandsoppfølging

Den gjør det enkelt for pleietrengende med kognitiv svikt å ta kontakt med både pårørende og helsepersonell. På samme måte er det enkelt for pårørende eller helsepersonell å få kontakt med den pleietrengende. For enslige som har bevegelsesutfordringer, konstant eller i perioder, vil Amigo være løsningen som gjør at det sosiale livet kan opprettholdes. Amigo gjør det enkelt å delta i møter i lag og foreninger, ved studier og annet der det er tilrettelagt for digital deltakelse.

Vi er stolte av at vi sammen med den engasjerte gjengen i Easymeeting kan tilby enkle løsninger som kan bidra til en bedre hverdag!

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om vår velferdsteknologi.

 

Siste innhold - eHelse