Contact by mail

Hvordan ser morgendagens responssenter ut?

eHelse

13. oktober 2021


NetNordic – Et visjonært blikk på morgendagens responssenter

Det finnes flere varianter av responssenter, hvor de tilbyr forskjellige tjenester, og da på ulike måter.

Hvilke muligheter finnes i dag, og hvordan kan fremtiden se ut? 

Vi deltar med vårt bidrag på webinaret til Norway Healt Tec den 14.10.

På webinaret møtes sentrale aktører som leverer teknologi og tjenester. Deltakerne får et innblikk i hvilke muligheter som er i bruk i dag, samtidig som muligheter knyttet til morgendagens responssenter også belyses.

Vi leverer våre løsninger til responssentrene i Værnes, Kongsberg og Telemark, alle er representert på webinaret for å snakke om sine tjenester og erfaringer.

Ta kontakt med oss i dag om du ønsker å vite mer om morgendagens responssenter.

Siste innhold - eHelse