Contact by mail

NetNordic godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å håndtere datainnbrudd

Cybersikkerhet NetNordic

7. mai 2024


NetNordic tilfredsstiller kravene til NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering.

For oss med misjon om å levere samfunnsnyttige løsninger og tjenester som skaper et bedre, tryggere og mer bærekraftig samfunn er vi stolte over å være en av de få på lista til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier Lene Diesen, Administrerende direktør i NetNordic Norge.


NetNordic har et cyberteam som bistår våre kunder både innen sikkerhetsrådgivning, deteksjon og respons. Vi samarbeider på tvers av de skandinaviske landene om å hjelpe virksomheter med å forhindre alvorlige sikkerhetsbrudd og håndtere sikkerhetshendelser, sier Lene Diesen.

Foto fra venstre: Bjørn Sverre Svendsen – NetNordic, Jon Inge Sandstad – NetNordic, Jarle Pedersen – NetNordic, Christian Lien – Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Lene Disen – NetNordic, Tor Arne Rømma – NetNordic, Per Håvard Pedersen – Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NetNordic - NSM
NetNordic - NSM

Trusselbildet

Den økende digitaliseringen av virksomheter viser seg nødvendig for å ivareta verdiskaping og konkurransekraft, men det innebærer også at informasjonsteknologien blir en stadig mer kritisk kapabilitet for enhver virksomhet. Utviklingen i – og bruk av – kunstig intelligens, bidrar til en formidabel utviklingstakt på det digitale området. Noe som dessverre også bidrar til at de som ikke har gode hensikter får tilgang på nye sofistikerte verktøy.


I tillegg har en eskalerende usikkerhet i verden (VUCA) med uro og krig i nærområdene bidratt til et forhøyet trusselnivå som påvirker alle land og virksomheter. Dette støttes av vår erfaring ved at dataangrep blir mer og mer sofistikerte, og krever at virksomhetene må ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet – en av forutsetningene for å effektivt kunne utvikle forretningen, beskytte mot angrep og samtidig etterleve lover og regler, sier Lene.

Samarbeider tett med nasjonal myndighet

NetNordic har de siste årene hatt tett samarbeid med viktige kunder fra ulike sektorer og bransjer i Skandinavia, kunder som bidrar med samfunnskritiske funksjoner innen olje/gass, energi, helse, mat, forsvar, m.fl. Sikkerhet er et teamarbeid og vi ser derfor fram til å få et enda tettere samarbeid med NSM og andre sikkerhetsaktører i offentlig og privat sektor. Vi utveksler erfaring og informasjon om hendelser for å hjelpe virksomheter til å være mest mulig forberedt og motstandsdyktige mot dataangrep.

Strenge krav til verktøy, prosess, kompetanse og rapportering

NSM stiller strenge krav til selskaper som ønsker å bli en del av kvalitetsordningen. Søkere til kvalitetsordningen må dokumentere teknisk kompetanse for hendelseshåndtering, samt tilfredsstille definerte krav innenfor ulike områder. Dette omfatter blant annet organisasjon, verktøy, prosess, kompetanse og rapportering.

Det er gledelig å kunne inkludere nok en leverandør i NSMs kvalitetsordning for hendelseshåndtering, dette øker valgmulighetene for bedrifter som etterspør hendelseshåndteringstjenester. Bidragene fra private selskaper innen hendelseshåndtering er en viktig brikke for å sikre norske verdier, det bekrefter også ordningen som et relevant og etterspurt forebyggende sikkerhetstiltak for det norske samfunnet

Avdelingsdirektør Martin Albert-Hoff ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) i NSM.

NetNordic sin hensikt er å hjelpe virksomheter både for å forebygge og få rask hjelp når en sikkerhetshendelse oppstår

Formålet med ordningen er at virksomheter som opplever en IKT-sikkerhetshendelse skal kunne velge en leverandør av hendelseshåndteringstjenester der NSM har vurdert at leverandøren tilfredsstiller de kvalitetskrav som NSM har definert til tjenesten.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er etablert som en del av NSM.

Relatert innhold

Om NetNordic

Vi leverer virksomhetskritiske integrasjoner og tjenester

Cybersikkerhet

Innenfor cybersikkerhet leverer vi løsninger innenfor – Security Advisory – Sikker infrastruktur

SOC

NetNordic Security Operations Center (SOC) integreres sømløst med din infrastruktur!


 

Siste innhold - Cybersikkerhet, NetNordic