30. april 2024

NetTalk 30 Minutes – Et nabolagshotell blir til

Bli med på NetNordic NetTalk – 30 Minutes – et nabolagshotell blir til, hvor vi snakker med Wilhelm Hartwig CEO og Co-grunnlegger av Att | Kvadraturen, som vil at hotellet skal bli husket som – A new way to stay!

0

dager

0

timer

0

minutter

0

sekunder

Nettbasert
30. april 2024
09:00 - 09:30

For English version – see below ⬇️

Hvilken teknologi bør du som driver et hotell ha, med tanke på fremtiden?

Gjestereisen er viktig, og det å se på denne med nye øyne var viktig for Att | Kvadraturen. Hva var det de ønsket å gjøre med teknologien som var annerledes enn det som allerede var i bransjen?

Wilhelm Hartwig vil blant annet svare på hvordan det har vært å gjennomføre et slikt omfattende prosjekt. Hvordan man kommer i gang med å skape noe helt nytt? Hva de gjorde og hvor krevende det har det vært.

Bjørn-Erik Eskemose vil snakke litt om at NetNordic fikk muligheten til å være med å realisere litt av dette prosjektet, og de høye kravene og forventinger til hva som skulle leveres.

Hartwig vil bli stilt spørsmålet om hva det var som gjorde at dere valgte å jobbe sammen med NetNordic? 

Gjennom dette intervjuet med Hartwig, vil dere blant annet lære litt om:
Hvor viktig det er å holde tritt med teknologien som benyttes i hotellsektoren. Dette for at gjestene skal har den beste brukeropplevelsen og er trygge på at WIFI, Nettverk, Digital Skilting, IPTV og øvrig teknologi på hotellet fungerer som det skal. Samt det å ha erfaring med komplekse prosjekter fra tidligere. Det er med på å ruste NetNordic til å tenke innovativt i nye prosjekter. Prosjekter hvor samspill er viktig for å finne beste løsning. Vi tror at det er vår kompetanse, bransjeerfaring og evne til å være kundens «Best Companion», som er med på å sikre at et prosjekt blir vellykket, og håper Hartwig vil bekrefte dette.

Vel møtt til et nytt NetTalk fra NetNordic!


English version:

Join us for NetNordic NetTalk – 30 Minutes – The birth of a neighborhood hotel, where we talk to Wilhelm Hartwig CEO and Co-founder of Att | Kvadraturen, who wants the hotel to be remembered as – A new way to stay!

What technology should you as a hotel manager have, when it comes to the future?

The guest journey is important, and looking at it with new eyes was important to Att | Kvadraturen. What did they want to do with the technology that was different than what already was in the industry?

Wilhelm Hartwig will, among other things, answer what it has been like to carry out such an extensive project. How do you get started creating something completely new? What they did and how demanding it has been.

Bjørn-Erik Eskemose will talk a little bit about NetNordic getting the opportunity to help realize some of this project, and the high demands and expectations of what was to be delivered.

Hartwig will be asked the question of what made him choose to work with NetNordic?

Through this interview with Hartwig, you will, among other things, learn a little bit about how important it is to keep up with the technology used in the hotel sector, so that guests have the best user experience and are confident that WIFI, Networking, Digital Signage, IPTV and other technology at the hotel works as it should.

In addition, having experience with complex projects from before, helps equip NetNordic to think innovatively in new projects, where interaction is important to find the best solution.

We believe that it is our expertise, industry experience and ability to be the customer’s «Best Companion» that helps ensure that a project is successful, and hope Hartwig will confirm this.

Sign up by entering your contact information.

This NetTalk will be in norwegian, but if you are interested in knowing more about this project or other hotels and tourism projects. Please do not hesitate to contact us, we are your «Best Companion».

Contact by mail