25. juni 2024

CloudTalk – Utfordringer med å være i cloud

Å drive systemer i skyen medfører utfordringer som sikkerhet, samsvar, ytelse, kostnadsstyring, kompleks integrasjon og skalerbarhet. Disse temaene er ofte i fokus for selskaper som allerede har gått over til skyen og nå konsentrerer seg om de mer komplekse utfordringene ved skyoperasjon.

0

dager

0

timer

0

minutter

0

sekunder

Nettbasert
25. juni 2024
09:00 - 09:30

Så, du har kommet deg inn i skyen, men hva nå?

Å drive og administrere systemer i skyen innebærer en rekke utfordringer som krever nøye planlegging og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet og samsvar: Selv i skyen er sikkerhet en topp prioritet. Det er viktig å beskytte data mot cybertrusler og sikre at selskapet overholder relevante regulatoriske krav.


Ytelse og tilgjengelighet: Å sikre høy ytelse og tilgjengelighet kan være utfordrende. Det krever en robust infrastruktur og kontinuerlig overvåking for å minimere nedetid og sikre en god brukeropplevelse.


Kostnadsstyring: Skytjenester kan raskt bli dyre hvis de ikke administreres riktig. Det er viktig å overvåke og optimalisere ressurser for å unngå unødvendige kostnader.


Kompleksitet i integrasjon: Integrasjon av ulike skytjenester og eksisterende systemer kan være komplekst og krever dyp teknisk kunnskap og ekspertise.


Skalerbarhet og fleksibilitet: Selv om skalerbarhet er en av de største fordelene med skyen, kan det være utfordrende å skalere riktig uten å påvirke stabiliteten og ytelsen til systemet.


Diskusjonstemaer: Hvordan opprettholder vi sikkerhet og samsvar i skyen? Hva er de beste strategiene for å sikre høy ytelse og tilgjengelighet? Hvordan kan vi effektivt administrere og optimalisere kostnadene for skytjenester? Hvilke metoder bruker vi for å integrere skytjenester med våre eksisterende systemer? Hvordan sikrer vi riktig skalerbarhet og fleksibilitet uten å kompromittere systemets stabilitet?

Vi vil prøve å dekke disse diskusjonstemaene i den første CloudTalk i år, for å hjelpe selskaper med å takle de komplekse utfordringene ved å operere i skyen og sikre en effektiv og sikker skystrategi.

Sammen med Matthew Thomas Clark, som fungerer som NetNordics direktør for sikkerhet, datasenter og skytjenester, og Ulrik Kjeldgaard, administrerende direktør i NetNordic Danmark, vil vi blant annet forsøke å gå inn på:

  • Opprettholde sikkerhet og samsvar.
  • Strategier for høy ytelse og tilgjengelighet.
  • Effektiv administrasjon og optimalisering av kostnader.
  • Integrasjon av skytjenester med eksisterende systemer.
  • Sikring av riktig skalerbarhet og fleksibilitet.

MERK! Webinaret er på engelsk!

Contact by mail