Studd

Studd – fra søknad til vitnemål 

Det finnes over hundre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Ingen av dem er like. Derfor har vi utviklet Studd. Et studieadministrativt system tilpasset utdanningsinstitusjonens behov. 

Checking business solutions

En komplett løsning 

Studd er en helhetlig IT-løsning designet for den høyere utdanningssektoren. Løsningen fremmer en sømløs informasjonsflyt mellom studenter, fagpersonell og administrasjon – fra første søknad til endelig vitnemål. Studd brukes av både offentlige og private fagskoler og høgskoler, og noen av kundene har vært med oss i over femten år. Det er en god indikasjon på våre studieadministrative løsningers pålitelighet og allsidighet. 

Skalerbar og fleksibel 

Hver utdanningsinstitusjon er unik, og med Studd kan du tilpasse systemet etter dine spesifikke behov. Enten din institusjon har 20 eller 20.000 studenter, er Studd designet for å understøtte en effektiv og tilpasningsdyktig studieadministrasjon. 

Studieportefølje og utdanningsplan 

Studd lar utdanningsinstitusjoner enkelt administrere sin studieportefølje, definere emner og studieprogrammer, og holde styr på studentenes individuelle utdanningsplaner. Karakterregistrering og resultathåndtering integreres direkte med studentenes digitale vitnemål, og sikrer en transparent og effektiv prosess. 

Søknad, opptak og LMS 

Med muligheten til å håndtere lokale opptak og importere data fra Samordna opptak tilbyr Studd en effektiv opptaksprosess. Studds integrasjon med populære LMS-systemer som Itslearning og Moodle – og flere på vei – sikrer at endringer i utdanningsplanen fortløpende reflekteres i LMS. 

Bistand i rapporteringsarbeidet 

Studds integrasjon med nøkkelaktører som Lånekassen og Vitnemålsportalen gjør rapporteringsarbeidet enklere. Data kan enkelt eksporteres for intern rapportering eller analyse, og bidrar til en mer strømlinjeformet administrasjon. DBH har ingen verktøy for å kunne motta automatisk overførte data, så enn så lenge bistår vi dere i arbeidet med rapportering til DBH/DBH-F. 

Synkronisert mot nettside 

Med Studd Public API kan studieprogram- og emnebeskrivelser, samt detaljert opptaksinformasjon og kontaktinformasjon, synkroniseres med utdanningsinstitusjonens hjemmeside. Dette sikrer at informasjonen til enhver tid er oppdatert og konsistent på tvers av plattformer. 

Studd for studenter 

StuddWeb gir studentene en sikker plattform for kommunikasjon med utdanningsinstitusjonen. Her kan de administrere sin studieplan, samtykker, søknader og se egne karakterer og vitnemål. 

Digitalt studentbevis 

Studd ID er en mobilapplikasjon som fungerer som et gyldig studentbevis. Den er synkronisert med Studd, og bekrefter institusjonstilhørighet, studieomfang og studentstatus for inneværende semester. 

Kommunikasjon 

Studd tilbyr automatiserte e-postutsendelser basert på ulike statuser og en meldingsmodul for direkte kommunikasjon med studenter, både individuelt og i grupper. Støtte for SMS-utsendelser kan også inkluderes. 

Fakturagrunnlag 

Studd kan generere fakturagrunnlag basert på studieportefølje og utdanningsplan, klar for eksport til institusjonens fakturerings- og økonomisystemer. 

Personvern og GDPR 

Vi tar personvern seriøst. Alle persondata i Studd behandles i samsvar med Datatilsynets anbefalinger og gjeldende lover som GDPR. Dataene lagres på servere i Norge, og sikrer trygg datahåndtering. 

I tett samarbeid med sektoren 

Studd ble lansert høsten 2021 etter et nært samarbeid med utdanningssektoren. Løsningen bygger på over 15 års erfaring og videreutvikles kontinuerlig basert på tilbakemeldinger fra daglige brukere. 

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail