21. desember 2020

Fortinet

Fortinet sikrer de største selskapene, tjenesteleverandørene og offentlige organisasjoner over hele IT-infrastrukturen. De tilbyr integrerte sikkerhetsløsninger med høy ytelse til sine kunder, slik at det er mulig å avverge cyberangrep både i dag og i fremtiden. De leverer noen av markedets beste integrerte sikkerhetsløsninger uten å gå på kompromiss med kvaliteten for både nettverk, applikasjoner, sky og mobile miljøer. 

Fortinet utvikler og distribuerer cybersikkerhetsløsninger og -tjenester som brannmurer, antivirus, forebygging av angrep og nulltillitstilgang. Deres løsninger og tjenester gir omfattende, integrert og høy ytelse beskyttelse mot cybertrusler og -angrep. Bli godt beskyttet mot det stadig økende cybertrusselbildet med Fortinet. Våre eksperter er klare til å tilby de beste verktøyene og hjelpen for å hjelpe deg i gang med Fortinet.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.