27. mai 2019

Velferdsteknologi til Responssenteret i Kongsberg

NetNordic bidrar til økt trygghet og mestring for omsorgstrengende i Kongsbergregionen. Vi leverer velferdsteknologi som gjør hverdagen lettere for mer enn 1100 brukere i de 7 medlemskommunene.

Den offisielle åpningen av Responssenteret i Kongsberg var 9. mai.

Kongsberg kommune er første kommune som tilknyttes responssenteret. De 6 andre kommunene i Kongsbergregionen vil fortløpende knyttes til det nye alarmmottaket.

Responssenteret i Kongsberg er bindeleddet som knytter ny teknologi sammen med den medmenneskelige omsorgstjenesten. Sammen med kommunene skal Responssenteret i Kongsberg levere bedre og mer effektive omsorgs- og helsetjenester. Senteret skal bidra til økt trygghet, selvstendighet og mestring for omsorgsmottakere i Kongsbergregionen.

Behovet

Kongsbergregionen ønsket å tilby digitale tjenester til mennesker som trenger omsorg – pasienter i omsorgsboliger og hjemmeboende. De ønsket å bidra til økt trygghet og mestring for sine pasienter og pårørende gjennom økt bruk av velferdsteknologi.

NetNordic Omsorg

Behovet til de eldre endrer seg hele tiden. Flere eldre ønsker å være hjemme, men trenger velferdsteknologi for å kunne være mer selvhjulpne og for å føle seg trygge.

NetNordic Omsorg er en helhetlig velferdsplattform for kommuner og kommunesamarbeid som kombinerer trygghetsløsninger for sykehjem og helsebygg med hjemmebaserte omsorgstjenester.
Vi bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp for helsepersonell og bruker – uavhengig av sted.

Løsningen

Vi leverer NetNordic Omsorg velferdsløsning til Responssenteret, som håndterer varsler fra 7 kommuner i Kongsbergregionen. Dette inkluderer 1100 hjemmeboende.. Varslene kommer inn via blant annet fallalarm, brannvakt, smykker eller knapper som utløses av brukerne.

Løsningen består av et responssenter der ansatte får inn varsler om hva alarmen gjelder og hvor de skal rykke ut.

Vi har også utført integrasjoner mot kommunenes pasientjournalsystem, turnusløsninger og personalsystemer. Dette gjør at responssenteret kan få opp journalen til pasienten som ringer inn, og gjør at de kan videreformidle viktig informasjon til den ansatte som skal rykke ut til pasienten.

Responssenteret får også en oversikt over posisjoneringen til både brukere og ansatte, og blir også varslet når det tekniske utstyret til brukerne har dårlig batteri.

Tilnærmet 100% oppetid

NetNordic Omsorg Responssenterløsning leveres som en tjeneste fra 2 georedundante datasentre. Dette sikrer tilnærmet 100% oppetid.
Varslene blir håndtert av helsefaglig personell på Responssenteret, som er tilgjengelig 24/7/365.

Én leverandør å forholde seg til

NetNordic håndterer all teknologi som leveres til tjenesteyterne/hjemmetjenesten, og skal ivareta prosess og kommunikasjon gjennom hele tjenestekjeden. Vi har inngått en langvarig kontrakt med partnerskap, som inkluderer utvikling av tjenesten for å møte kommende behov.

Utfallet

• Oppgradert løsning til enhver tid
• Redundant løsning med høy oppetid
• Effektivisering av hjemmetjenesten
• Løsning som er tilrettelagt for ny teknologi
• Statistikk som kan brukes som beslutningsgrunnlag

Fremtidig utvikling

I fremtiden ønsker vi å levere innovative totalløsninger for sykehjem og omsorgsboliger, som blant annet videoovervåkning og geoposisjonering. Da kan vi sørge for at alarmsentralen blir varslet når pasienter beveger seg utenfor et gitt område, og sørge for at posisjonen deres sendes til alarmsentralen.

Dette sier Responssenteret i Kongsberg

– Teknologien gir flere muligheter og et bedre tilbud til de som bor hjemme. NetNordic Omsorg vil endre måten vi jobber på, og teknologien vil bidra til økt trygghet og mestring for våre brukere og pasienter, sier daglig leder for Responssenteret i Kongsberg, Camilla Lobben.

– Vi valgte NetNordic som leverandør fordi de er med på hele reisen. De er rådgivere, utviklere, og de har en helhetsforståelse av hvordan vi på en best mulig måte knytter ulike tekniske løsninger sammen i én plattform, sier Lobben.

Andre leveranser av NetNordic Omsorg

NetNordic har levert tilsvarende løsninger til Grenlandsregionen med 13 kommuner, Værnesregionen med 7 kommuner, samt Tromsø kommune.

NetNordic er også tildelt avtaler med Vestby kommune og Nord-Tromsregionen med 6 kommuner. De nye avtalene inkluderer også leveranse av integrerte løsninger for sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail