27. mars 2019

Velferdsteknologi til Alarmsentralen Telemark

Vi leverer NetNordic Omsorg til Alarmsentralen Telemark – en plattform som brukes av både hjemmetjenesten, serviceteknikere og operatører.

Utfordringen

Alarmsentralen Telemark er en felles alarmsentral for kommuner i Telemark.

De ønsket en løsning for en sentral og sikker håndtering av trygghetsskapende teknologi og en plattform som kunne håndtere ny velferdsteknologi.

Vi opplever at NetNordic har god forståelse for kundens behov og ydmykhet for komplekse helsetjenester. NetNordic er en seriøs utviklingspartner som gir oss stort handlingsrom og mulighet for å påvirke leveransen. De forstår pasientsikkerhet og de er raske med å levere.

Heidi Sivertsen, Enhetsleder for Alarmsentralen Telemark

Løsningen

Vi leverer NetNordic Omsorg velferdsløsning til Alarmsentralen Telemark, som håndterer varsler fra 13 kommuner i Grenlandsregionen. Løsningen ble satt i drift første halvår 2017.

NetNordic Omsorg gir også mulighet for å ta ut statistikk og trendanalyser, som kan brukes som beslutningsgrunnlag for tiltak rettet mot omsorgstrengende.

Integrerer flere teknologier i en plattform

NetNordic leverer en responssenterløsning som tar imot alarminformasjon fra digital trygghetsteknologi. Dette inkluderer varsler som fallalarm, mobil trygghetsalarm, digitalt tilsyn, komfyrvakt og røykvarsler.

Tjenesten inkluderer også en lydloggløsning som tar opp og lagrer samtalene.

Vi leverer også en mobilapplikasjon som viderefører varsler til helsepersonell, slik at de kan rykke ut der det er nødvendig. Denne inkluderer kartregistrering av varsler og kjørerute for helsepersonell. Mobilapplikasjonen er en sikker kommunikasjon mellom et responssenter og utførende tjeneste.

Tilnærmet 100% oppetid

Vi har levert en redundant løsning som er plassert på 2 ulike lokasjoner i Skien kommune, slik at vi er sikret tilnærmet 100% oppetid. Varslene blir håndtert av helsefaglig personell på Alarmsentralen, som er tilgjengelig 24/7/365.

Effektiv håndtering av varsler

Per i dag blir cirka 60% av varslene håndtert av Alarmsentralen, mens resten blir sendt via mobilapplikasjonen til helsepersonell i de aktuelle regionene. Dette sikrer en effektiv håndtering av varsler. Målsetningen er at 70% av varslene skal håndteres av Alarmsentralen.

NetNordic håndterer all teknologi som leveres til tjenesteyterne/hjemmetjenesten, og skal ivareta prosess og kommunikasjon gjennom hele tjenestekjeden. Vi har inngått en langvarig kontrakt med partnerskap, som inkluderer utvikling av tjenesten for å møte kommende behov.

Utfallet

  • Oppgradert løsning til enhver tid
  • Redundant løsning med høy oppetid
  • Effektivisering av hjemmetjenesten
  • Løsning som er tilrettelagt for ny teknologi
  • Statistikk som kan brukes som beslutningsgrunnlag

Dette sier Alarmsentralen Telemark

– NetNordic er en leverandør som tilpasser seg det som finnes av velferdsteknologi i markedet. Sammen med NetNordic har vi utviklet en plattform som brukes av både hjemmetjenesten, serviceteknikere og operatører, sier Heidi Sivertsen, Enhetsleder for Alarmsentralen Telemark.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail