4. desember 2018

NetNordic kjøper TEDAKO – utvidet fokus på løsninger til velferdssektoren

– Vi opplever vekst, og trenger mer kapasitet. Spesielt innenfor samordnet kommunikasjon, Skype for Business og løsninger til velferdssektoren, er det trykk i markedet, og her passer TEDAKO godt inn i vår vekststrategi, sier Jarl Øverby, Konsernsjef i NetNordic.

NetNordic har gjennom en årrekke håndtert kommunikasjonsløsninger for store og mellomstore virksomheter, og etter oppkjøpene av IPnett og Intelecom Group er NetNordic et meget naturlig valg for kunder med sammensatte behov innen kommunikasjon, nettverk og sikkerhet. Med oppkjøpet av TEDAKO gjør NetNordic sitt fjerde oppkjøp i 2018.

– Løsninger til velferdssektoren bygger i stor grad på kommunikasjonsløsninger som vi har bred kompetanse på. I tillegg til de tekniske utfordringene vi løser, er det stimulerende å se verdien velferdsløsningene har for innbyggerne. Det setter høye krav til oss som systemintegrator, og berører også nettverk og sikkerhet, som er vår kjernekompetanse, sier Øverby.

– TEDAKO har en stolt historie, og har utviklet en solid industriell plattform. Vi ser det som naturlig å ta neste steg, og ser frem til å øke vår kapasitet og få enda større muligheter til å tilby neste generasjons kommunikasjonsløsninger. Vi gleder oss til å bli en del av NetNordic som har vist en imponerende fremgang, som vi skal bidra til å forsterke, sier Jørgen Kjus, Daglig Leder for TEDAKO.


Kontaktpersoner for ytterligere spørsmål:

Jarl Øverby, Konsernsjef NetNordic Group, jarl.overby@netnordic.com, tlf. +47 982 17 009

Jørgen Kjus, Daglig Leder TEDAKO, jkj@tedako.no, tlf. +47 900 37 822

Mer om våre smarte kommunikasjonsløsninger

Vi har fokus på våre kunders kunder og brukere, slik at en kommunikasjonsløsning fra NetNordic skal gi bedriften en konkurransefordel eller gi bedre opplevd tilgjengelighet og service.

Mer om våre moderne og virtualiserte datanettverk

Hos NetNordic er vi klar over hvor viktig et slikt datanett er for din bedrift, og hvor sårbar din bedrift blir ved selv mindre driftsproblemer.

Nettverk

NetNordic er en nordisk systemintegrator spesialisert på løsninger og tjenester innen nettverk, kommunikasjon og sikkerhet. Som «Best Companion» skal NetNordic bidra til å realisere kundens forretningspotensial gjennom effektiv bruk av løsninger og tjenester. NetNordic har hovedkontor på Lysaker. 2018 proforma omsetning estimeres til ca 1,2 milliarder. Etter oppkjøpet vil selskapet ha ca 310 ansatte på 14 kontorer i Norden, fordelt på datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Les mer på www.netnordic.no

TEDAKO er en rådgivende leverandør som skal optimalisere og løse bedriftens behov innen kommunikasjon. Selskapet har siden etableringen i 1985 fokusert på løsninger rundt telefoni, og det seneste tiåret også utviklet solid kompetanse innen velferdsteknologi og Microsoft Skype for Business. Les mer på www.tedako.no

Contact by mail