Contact by mail

1. mars 2017

NetNordic kjøper Mobile Intelligence Group

(Oslo, 1. mars 2017) NetNordic overtar samtlige aksjer i Mobile Intelligence Group AS (MIG) med effekt fra 3. mars 2017. MIG har gjennom en årrekke utviklet en markedsledende løsning og kompetanse knyttet til Mobile Device Management (MDM) og mobil endepunkt sikkerhet.

NetNordic er en ledende systemintegrator innen nettverk, sikkerhet og samhandling i det nordiske markedet og vil gjennom dette oppkjøpet styrke både produktportefølje, kompetanse og leveransekapasitet på endepunkt sikkerhet i det norske B2B markedet.

Endepunkt sikkerhet er et område som får mer fokus i tråd med økt grad av mobilitet for ansatte, brukerkrav og forståelsen av den potensielle sårbarheten virksomheter opplever.

– Konsernsjef Jarl Øverby i NetNordic uttaler at sikkerhet er et svært viktig område for NetNordic som systemintegrator. Mobile Intelligence Group har utviklet en markedsledende skybasert tjeneste som styrker vårt tjenestespekter og kompetanse innen endepunkt sikkerhet. Vi forventer en vekst innen dette området etter hvert som flere kunder innser den sårbarheten og sikkerhetsrisikoen som mobile enheter representerer.