Contact by mail

11. august 2020

NetNordic Sweden kjøper Bolero og øker dermed kapasiteten til å levere verdiøkende tjenester

NetNordic kjøper Bolero, en veletablert tjenesteaktør innenfor cloud, cybersikkerhet, analytics, nettverk og data center i Sverige. 

Bolero har 80 ansatte og et betydelig antall underkonsulenter tilknyttet virksomhetens kundebase. Siste årsregnskap viser en omsetning på ca MSEK 270. Selskapet er tjenestespesialister i cloud, cybersikkerhet, analytics, nettverk, data center og en rekke områder innen systemutvikling.  NetNordic har en ambisjon om å utvide sin løsnings- og tjenesteportefølje og har sett Bolero som meget kompletterende. Begge selskapene arbeider primært med store og mellomstore kunder innen både offentlig og privat sektor. 

– Med Bolero får vi økt vår kompetanse og kapasitet i det svenske integratormarkedet. Dette gjør at vi kan verdiøke våre leveranser og tjenester innen cloud, sikkerhet, nettverk og data center slik at våre kunder oppnår ytterligere gevinster.  Bolero setter kompetanse og kultur først, og vi har over tid funnet et felles fundament som har skapt rasjonale for å forene kreftene. Vår ambisjon om å fortsette utviklingen for å skape en ledende nordisk systemintegrator fortsetter, sier Jarl Øverby, CEO i NetNordic Group.

Kompetanse og kapasitet innen de sentrale teknologiområdene er et nødvendig element for å sikre fortsatt digitalisering. NetNordic får med Bolero økt kapasitet til både tjenesteutvikling og leveranse innenfor alle løsningsområdene og kan derigjennom forsterke sin posisjon både hos kunder og leverandører. 

– Gjennom en grundig prosess har vi blitt trygg på at NetNordic sin rolle som systemintegrator vil gi Bolero sine ansatte og kunder en ekstra dimensjon i fremtiden. Vi ser samtidig at vi kan tilføre NetNordic merverdi og med dette får vi en balansert videreutvikling og fortsatt vekst. Vi vil fortsette å fokusere på kompetanse og kundenærhet, og ser frem til å bli en sentral del av NetNordic. Vi er imponert over NetNordic sin evne til å vokse og måten de har integrert oppkjøpte selskaper og samtidig videreutviklet kulturen til å understøtte høy medarbeidertilfredshet, sier Erland Fristedt, VD og hovedeier i Bolero.

Eierskapet fra Bolero videreføres i NetNordic og det er skapt en felles ambisjon om fortsatt fremgang i det samlede selskapet.

Kontaktpersoner:
Jarl Øverby, CEO NetNordic Group,
jarl.overby@netnordic.com, tlf: +47 982 17 009Erland Fristedt, VD Bolero AB,
erland.fristedt@bolero.se, tlf: +46 70 931 25 53