Contact by mail

11. juni 2020

Gjennom en innovativ samhandling med NetNordic har Responssenteret i Kongsbergregionen nå driftet alarmmottaket i 1 år med over 47000 alarmer!

Etableringen av Responssenteret er en realisering av den nasjonale anbefalingen og satsningen på velferdsteknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenesten innen 2020. 

Kongsbergregionen er godt i gang med å realisere gevinster for flere områder etter innføringen av digital trygghets- og sensorteknologi og etableringen av en døgnbemannet responstjeneste. 

Gjennom en felles innovativ anskaffelse med Værnesregionen og Tromsø kommune, sikret Kongsbergregionen seg gode løsninger som dekker dagens- og fremtidens behov for en sikker og mer effektiv samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Målet for etableringen av et lokalt responssenter i Kongsbergregionen  er å tilby regionskommunene en tjeneste som ivaretar flere oppgaver utover å være et digitalt alarmmottak. 

Kompetansesenteret for velferdsteknologi og innovativ tjenesteutvikling, har den overordnende oppgaven med å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap og løsninger knyttet til velferdsteknologi.

For å oppfylle dette oppdraget ivaretar Responssenteret rollen som regionens kompetansesenter for velferdsteknologi og tjenesteutvikling på følgende måte: 

  • Legge til rette for samarbeid, erfaring- og kunnskapsdeling mellom kommunene gjennom ulike nettverk og arenaer for ledere og andre ansatte.
  • Bidra til utvikling og kunnskap ved spredning av nasjonale veiledere og retningslinjer.
  • Bidra til innovasjon og nye løsninger og spredning av disse.
  • Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings- forbedrings- og implementeringsarbeid.
  • Søke samarbeid med pasient, bruker og pårørende organisasjoner, høyskoler, forskings- og kompetansemiljøer.
  • Lede prosesser ved utarbeidelse av rammeavtaler og anskaffelser av nytt brukernært utstyr.

Responssenterløsningen har også integrasjon med pasientjournalsystemet Profil, Gerica og personalsystemet.

Responssenteret har nå driftet alarmmottaket i 1 år. Gjennom dette året er det håndtert ca. 47000 manuelle trygghetsalarmer (assistanse). 1400 trygghetsalarmer kommuniserer med responssenteret. De samarbeider med ca. 2000 ansatte i kommunene Tinn, Hjartdal, Notodden, Nore og Uvdal, Sigdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg som ligger i fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark.

Responssenteret driver kontinuerlig med utviklingsarbeid, og ser fram til videre innovativt samarbeid med NetNordic!

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere om du ønsker å vite mer om NetNordic Velferdsteknologi.