Vår kvalitetsstandard

Hos NetNordic har vi ultimativt fokus på våre kunder og er derfor organisert etter kundeprosessorienterte prinsipper for best mulig å kunne etterleve våre kunders krav og forventinger. Vi arbeider dessuten kontinuerlig og bevisst med dokumentering og kvalitetssikring av våre arbeidsprosesser.

Vi har siden 2010 benyttet ISO 9001 som rammeverk for utarbeidelse av våre arbeidsprosesser som vi løpende holder oppdaterte og i overensstemmelse med gjeldende norsk standard.

Som utgangspunkt for vår service- og supportprosess bruker vi ITILs «Incident Process». Siden midten av 1990-tallet har ITIL vært den verdensomspennende de facto standard for IT Service Management.

NetNordics visjon er å være våre kunders «Best Companion» – den foretrukne partner som realiserer våre kunders potensiale gjennom løsningsoptimalisering for effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnad.

NetNordics visjon er å være våre kunders «Best Companion» – den foretrukne partner som realiserer våre kunders potensiale gjennom løsningsoptimalisering for effektiv anvendelse og fleksibilitet til lavest mulig kostnad.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.