29. oktober 2019

RanTek blir en del av NetNordic

NetNordic har kjøpt 100% av RanTek, en ledende og veletablert aktør på det danske markedet innenfor IT optimering av nettverk, sikkerhet, datasenter og back-up.

Med oppkjøpet styrkes både RanTek og NetNordic’s posisjon på det Nordiske markedet, og synergien mellom de to virksomhetenes kompetanseområder vil bli et stort fokus i tiden fremover. Rantek’s mål om å være den beste 100% Cross Technology Partner på tvers av de tradisjonelle teknologiplattformene: nettverk, sikkerhet, lagring og back-up, har nå for alvor tatt fart og løsningene vi kan tilby kundene fremover vil være enda bredere og dypere.

RanTek har 18 medarbeidere, alle lokalisert i Randers. Medarbeiderne har unik kompetanse innenfor flere teknologiområder, nettverkssikkerhet og smarte datasenter og leverer en rekke markedsledende tjenester til store danske og skandinaviske virksomheter. NetNordic har hatt en ambisjon om å komplettere sin løsnings- og tjenesteportefølje og har derfor fulgt Rantek i en periode.

«RanTek’s medarbeidere er, og har alltid vært, den viktigste brikken i RanTek’s suksess. Med NetNordic blir mulighetene enda større for utviklingen av kompetanse i dybde og bredde- både i Danmark og resten av Norden. Dette kommer helt sikkert våre kunder til gode», sier Rene Bach Pedersen, CEO, RanTek A/S.

Nettverkssikkerhet er et nødvendig element for å sikre fortsatt digitalisering. Som en del av alle virksomheters arbeid med risiko inngår nettverkssikkerhet og det vil sannsynligvis dermed også bli et kontinuerlig oppfølgingspunkt på ledernivå i alle Nordiske virksomheter. NetNordic får med Rantek økt kapasitet til både tjenesteutvikling og leveranse innenfor nettverkssikkerhet og kan derigjennom forsterke sin posisjon både hos kunder og leverandører.

«Med RanTek får vi tilgang til en virksomhet i sterk utvikling med unike kompetanser, som passer perfekt i forhold til å utvide våre tjenester og geografiske nærvær i Danmark samt ikke minst å styrke vår kultur. Med deres engasjement og teknologifokus skaper vi en felles og tydelig verdi for kunden, noe som er helt i tråd med vår ambisjon om å ta en ledende posisjon i Norden», sier Jarl Øverby, CEO i NetNordic Group.

De sentrale aksjonærene i RanTek, investerer i forbindelse med oppkjøpet i NetNordic og vil fortsatt bidra til virksomhetens fremgang. Dette er NetNordic sitt 14. oppkjøp siden 2013.

Kontaktpersoner:

Jarl Øverby, CEO NetNordic Group,
jarl.overby@netnordic.com, tlf: +47 982 17 009

Andreas Nørfelt, Adm. Direktør NetNordic Danmark A/S,
andreas.norfelt@netnordic.com, tlf: +45 26 14 14 40

Rene Bach Pedersen, Adm. Direktør Rantek A/S,
rbp@rantek.dk, tlf: +45 26 80 54 54

RanTek er en ledende integrator av nettverk, sikkerhet og smarte datasenter. RanTek leverer driftstjenester som omfatter løsninger fra lokale tjenester via sikre datasenter, som cloudbaserte løsninger. RanTek har eksistert på det danske markedet siden 2001, har 18 medarbeidere og omsetter for ca. MDKK 50.pr. år. RanTek har blitt utnevnt til Gazelle virksomhet 3 år på rad, og i 2015 ble RanTek den 4. bestselgende IT virksomhet i Danmark iflg. Computerworld. Les mer på www.rantek.dk

 
 
 

NetNordic er en nordisk systemintegrator, spesialisert på løsninger og tjenester innenfor nettverk, sikkerhet, datasenter og kommunikasjon. Som «Best Companion» skal NetNordic bidra til å realisere kundens potensial gjennom effektive løsninger og tjenester. NetNordic har hovedkontor i Oslo. NetNordic omsetter i 2019 ca 1,5 milliard NOK (proforma). Etter oppkjøpet har selskapet over 350 medarbeidere på 15 kontor i Norden, fordelt på datterselskap i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Les mer på www.netnordic.com