15. juni 2015

NetNordic leverer tilgangskontroll til Det norske oljeselskap ASA

NetNordic har inngått avtale med Det norske oljeselskap ASA om leveranse av en portal for sikker tilgangskontroll. Løsningen muliggjør fjern-support av de aller fleste datasystemer på oljeselskapets ulike lokasjoner.

Løsningen skal settes i drift for Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen. Feltet er den første store utbyggingen som Det norske oljeselskap gjør som operatør. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2016.

– Vi er svært glade for at Det norske oljeselskap valgte NetNordic og vår løsning. Løsningen er spesielt utviklet for operatører som har mange leverandører til de operasjonelle tjenestene. Løsningen digitaliserer arbeidsprosessene og sikrer at oljeselskapet til enhver tid har kontroll på hvem som har tilgang til datasystemene og hva som gjøres, sier Marius Brekke, administrerende direktør i IPnett/NetNordic.


Gir umiddelbar tilgang på internasjonal ekspertise

NetNordic vil levere løsningen innen utgangen av juli 2015, parallelt med utrulling av annen IT infrastruktur. Rask implementering gir oljeselskapet umiddelbar tilgang på ekspertise.

– Vi har et ambisiøst mål om å ha løsningen klar til kommisjoneringsfasen som vi skje flere ulike steder i verden, bl.a. Singapore og Stord. Løsningen er med å realisere selskapets filosofi rundt integrerte operasjoner. Vi ønsker at data skal være tilgjengelig uavhengig av lokasjon. I praksis betyr dette at vi kan benytte ekspertise der den er – til å utføre arbeid på installasjoner på Stord og i Singapore. Dermed vil det være et redusert behov for å fly inn personell til de ulike lokasjonene. Jobben kan gjøres fra Norge eller andre land hvor vi har leverandører, uttaler Morten Ileby som er EICT leder for Ivar Aasen-prosjektet.

– Dette er en løsning som knytter våre internasjonale leverandører tettere til oss, samtidig som vi har full sporbarhet av alle aktiviteter som gjøres i kommisjoneringsfasen. Det gir oss god oversikt og solide effektivitetsgevinster før vi går over i driftsfasen, utdyper Ileby.

 

En standardløsning for utviklet for oljebransjen

Løsningen, som går under navnet NetNordic SHIELD, er utviklet av NetNordic i tett samarbeid med oljebransjen gjennom de siste 7-8 årene. Løsningen er i drift hos flere av oljeselskapene i Nordsjøen. Vedlikehold, drift og service håndteres av NetNordic.

– Vi valgte NetNordic SHIELD fordi dette er en standardisert løsning som kan tas i bruk raskt. Løsningen har vært i bruk i andre organisasjoner, har flest referanser og er konkurransedyktig. Den har dessuten fornøyde kunder som har gitt gode tilbakemeldinger i prosessen, forklarer Ileby.

 

 Oljebransjen går mot automatiserte løsninger

– Vi ser en sterk trend i oljebransjen mot automatisering av operasjonelle oppgaver –  og kjøp av tjenester knyttet til dette. NetNordic SHIELD er bare ett eksempel på hvordan man kan effektivisere og modernisere ved hjelp av innovasjon og teknologi utviklet i Norge. NetNordic SHIELD er resultatet av tett og godt samarbeid mellom norsk IT-bransje og oljebransjen. Vi er stolte som kan være med å legge til rette for løsninger som gir effektivitetsgevinster. Dette gir spennende muligheter for IT-selskaper som NetNordic, avslutter Brekke.

 

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Personlig rådgiver


+47 67 247 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.