Contact by mail

14. februar 2020

Alarmsentralen Telemark effektiviserer helsetjenester

– Jeg har falt på badegulvet! – Jeg har smerter i venstre arm! – Hvorfor lyser det rødt her?
– Når kommer hjemmehjelpen? – Jeg er svimmel! Dette er noen av meldingene som kommer inn til Alarmsentralen Telemark, som tar imot alarmer fra 4000 trygghetsalarmer fra 16 kommuner i Telemark og på Sunnmøre.

Når «Sven» faller på badegulvet sitt hjemme og trykker på armbåndet han har rundt håndleddet, får Alarmsentralen Telemark et anrop. Helsefaglig operatør gjør en vurdering basert på informasjon de får i samtale med «Sven» og informasjon som er lagret i Responssenteret fra tidligere henvendelser. Avhengig av behovet, svarer de enten over telefon eller sender helsepersonell hjem til ham.

Responssenteret følger anbefalte kvalitetskrav fra direktoratet for E-helse, og bemanning på sentralen er 2 operatører 24/7/365. Vaktlagene er satt sammen av operatører med sykepleierkompetanse og annen relevant kompetanse.

Fanger opp endringer raskt

Sentralen lagrer info fra alle henvendelser, og sitter derfor på statistikk og beslutningsstøtte om alle brukere, soner og kommuner. Det gjør at de fort fanger opp bruksendringer.

– Dersom en innbygger plutselig starter å ringe 10 ganger om dagen, kan vi for eksempel be helsepersonell gjøre en ny utredning av helsetilstanden til denne brukeren. Kanskje han har fått en kognitiv svikt eller kanskje han trenger en annen type velferdsteknologi, forklarer Heidi.

Odd og Bente i Alarmsentralen Telemark tar imot og vurderer varsler fra medio dispenser.

Gjør hverdagen enklere for ansatte og brukere

– Mange av telefonene vi får inn, kan vi håndtere der og da. Det sparer Hjemmetjenesten for unødvendige hjemmebesøk og gjør at de kan bruke tiden sin der behovet er størst. Per i dag avklarer vi cirka 85% av varslene som kommer inn til oss, forklarer Heidi Sivertsen, Enhetsleder for Alarmsentralen Telemark.

Hvis Alarmsentralen ikke kan håndtere henvendelser per telefon, følger de likevel sakene videre. Dersom Hjemmetjenesten blir lenge hos bruker og ikke kvitterer ut saken, tar Alarmsentralen kontakt med den ansatte og tjenestemottaker for å sjekke årsaken til dette.

Cirka 1500 ansatte i de ulike kommunene tar imot varsler fra responssenteret via en applikasjon på mobilen. Både Hjemmetjenesten og serviceteknikere bruker denne applikasjonen for å følge med på varsler. Alarmsentralen er også bakvakt for omsorgsboliger. Alarmen går først til mobilen til de som jobber i omsorgsboliger. Hvis de ikke tar alarmene, kommer de tilbake til Alarmsentralen.

Medisineringsstøtte og batterivarsling

Alarmsentralen tilbyr også medisineringsstøtte via elektroniske medisineringsløsninger som blir sendt ut til innbyggere. Hvis medisinene ikke blir tatt innenfor et gitt tidsintervall, blir Alarmsentralen varslet.

– Tidligere leverte hjemmetjenesten medisiner 4 ganger i døgnet. Hvis medisinene ikke blir tatt nå, får vi et varsel og kan ringe opp bruker, sier Heidi.

Flere hundre mobile trygghetsalarmer er også knyttet opp til Alarmsentralen. Responssenteret ringer opp brukerne når det kun er 20% batteri igjen og ber de lade batteriene. På den måten sørger de for at utstyret til brukerne til enhver tid fungerer.

– Vi får også mange spørsmål om teknologien de har fått i hjemmet sitt, og operatørene kan svare på alle spørsmål om dette. Vi hjelper både kommunene og innbyggerne til å bli trygge på at teknologien fungerer, sier Heidi.

Leverandør med forståelse for velferdsteknologi

For Alarmsentralen var det viktig å finne en leverandør som forstår betydningen av hvordan velferdsteknologien er en viktig del av helsetjenesten kommunene gir sine innbyggere og konsekvensene når det ikke fungerer. De andre kriteriene var en sikker løsning og en leverandør som har kunden i fokus og forstår kompleksiteten i de nye innovative helstetjenestene som nå blir satt i drift i alle kommuner. Alt dette fant de i NetNordic. 

NetNordic samarbeider med andre leverandører der de ser at det er nødvendig for å lage en best mulig tjeneste, og Skien kommune har fått være med å utvikle tjenesten helt fra starten av.

– Vi er veldige stolte over at vi har utviklet brukergrensesnittet til både plattformen og mobilapplikasjonen i samarbeid med NetNordic. Vi utvikler tjenesten etter hvert som vi ser nye behov, og tjenesten vår er nå så god at vi kan konkurrere med private aktører som leverer tilsvarende tjenester, sier Heidi.