Moderne og virtualiserte datanettverk


NetNordic er leverandøren bak noen av de største og mest komplekse datanettverkene i Norden. La oss hjelpe til med å modernisere datanettverket i din bedrift.

Opplagte forbedringer vil være forenklet virtualisering på flere nivå, økt sikkerhet, økt pålitelighet og reduserte driftskostnader gjennom forenkling og automatisering.

Så å si alle bedrifter er avhengige av et velfungerende datanett, både kablet og trådløst. En fleksibel infrastruktur med høy tilgjengelighet og forutsigbar ytelse er nødvendig for å møte dagens krav fra organisasjonen.

Hos NetNordic er vi klar over hvor viktig et slikt datanett er for din bedrift, og hvor sårbar din bedrift blir ved selv mindre driftsproblemer.

NetNordic er leverandøren bak noen av de største og mest komplekse datanettverkene i Norden

Virtualisering

Økt sikkerhet   Virtualisering av datanettverket betyr at tradisjonelle datanettverksprotokoller, som er mange og kompliserte, erstattes med ny design og...

Les mer

SD-WAN

Les mer

Tilgang og kontroll

Les mer

Sikre ditt datanettverk

Les mer

Kapasitet og ytelse

Få økt kapasitet og ytelse   En opplagt effekt av en fornyelse er økt kapasitet og ytelse. Kapasitet i WLAN...

Les mer

Trådløse datanettverk

Les mer

WiFi as a service

Trådløst nettverk levert som tjeneste   NetNordic WiFi as a Service er en tjeneste som garanterer et komplett trådløst nett som...

Les mer

Personlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter degPersonlig rådgiver


67 24 7 365 salg@netnordic.no


Kontakt NetNordic og få veiledning av en personlig bedriftsrådgiver.

Vi kontakter deg