Contact by mail

Kom i gang med Microsoft Teams telefoni og møter

God planlegging er viktig for å oppnå suksess og ønskede mål, kom i gang ved hjelp av workshoper fra NetNordic.

Microsoft Teams Workshop

NetNordic sine workshop for å komme i gang med Microsoft Teams gir deg business case og plan som samkjører forretningsmuligheter med dagens utfordringer og nye mulighetene med Microsoft Teams telefoni, møter og video.

NetNordic tilbyr følgende workshops:

 • Microsoft Teams strategiworkshop for beslutningstakere
 • Microsoft Teams telefoni workshop
 • Microsoft Teams video workshop
Overvåking_web_2

Strategiworkshop for beslutningstakere:

NetNordic’s Teams strategiworkshop vil evaluere de eksisterende samhandling- og kommunikasjonsverktøyene dine, gjøre en gjennomgang av hvordan Microsoft Teams kan løse spesifikke utfordringer, og gi deg en oversikt du kan bruke for å sikre at din virksomhet kan samhandle effektivt og sikkert uansett hvor de jobber.

 • Kick off-møte for gjennomgang ønsket resultat og hvilke ressurser som bør delta
 • Overordnet gjennomgang av mulighetene med Microsoft Teams telefoni og møter
 • Vurdering av dagens situasjon
 • Identifisere og prioritere scenarier for moderne kommunikasjons- og samhandlingsløsninger
 • Business case og plan
 • Hvordan skape forretningsresultater gjennom endring
 • Hvordan organisere prosjektet med ledelsesforankring og viktige nøkkelressurser
 • Viktige suksesskriterier for business case
 • Gjennomgang av business case og plan

Microsoft Teams telefoni workshop

Microsoft Teams telefoni workshop  gir deg en plan som samkjører forretningsmuligheter med dagens utfordringer og mulighetene med Microsoft Teams telefoni.

 • Gjennomgang av mulighetene med Microsoft Teams telefoni
 • Kartlegging av eksisterende løsning for telefoni, kundesenter og mobiltelefoni
 • Kartlegging av eksisterende utfordringer relatert til telefoni og mobilitet
 • Kartlegging av brukerprofiler og behov for alle brukere
 • Beste praksis for migrasjon fra PBX eller Skype for Business til Teams telefoni
 • En prioritert og gjennomførbar plan for implementering av Teams telefoni

Microsoft Teams video workshop

Microsoft Teams video workshop gir deg en plan som samkjører forretningsmuligheter med dagens utfordringer og mulighetene med Microsoft Teams møter og video.

 • Gjennomgang av mulighetene med Microsoft Teams møter og video
 • Kartlegging av eksisterende løsning for møter og video
 • Kartlegging av eksisterende utfordringer relatert til møter og video
 • Kartlegging av brukerprofiler og behov for brukere og møterom
 • Valg av møte- og videoutstyr for personlig bruker og møterom
 • Beste praksis for migrasjon fra eksisterende løsning til Microsoft Teams
 • En prioritert og gjennomførbar plan for implementering av Teams møter og video