Contact by mail

Jobb bedre med NetNordic Overfallsalarm
og Personsikring-anlegg

En fleksibel løsning med GPS og smart-teknologi som varsler om personsikring.

NetNordic leverer flere typer personsikring-anlegg

Sammen med V.ALRT og IQMessenger leverer vi et meget fleksibelt alarmanlegg.

Det benyttes Bluetooth® SMART-teknologi og BLE beacon for posisjonering innendørs og GPS for posisjonering utendørs.

Med et enkelt trykk, et langt trykk eller ved registrering av fall sendes varsel med informasjon om alarmtype, hvem som har aktivert alarm og hvor personen befinner seg.

NetNordic tilbyr en fleksibel løsning koblet opp mot GPS og smart-teknologi som varsler om personalarm.

Personsikring_NetNordic_web_2

Kombiner med andre alarmer

Vi leverer anlegg som kan kombineres med andre alarmer for beboere og ansatte.

Systemet baseres på egne radiomottakere og egne posisjonssendere som settes sammen i system. Her kan alle sensorer og alarmknapper benyttes.

Vi tilbyr også et enkelt system hvor mobile enheter både er alarmsender og alarmmottaker. Systemet er beregnet for bruk som et frittstående system der det ikke er behov for integrasjon med andre systemer.

Ta kontakt med oss for tilbud om personsikring og alarmanlegg.