Contact by mail

NetNordic automatiserer, digitaliserer, integrerer og utvikler dine systemer og prosesser

Med systemutvikling fra NetNordic kan en løse komplekse IT-utfordringer på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Vi går den ekstra mila
– med deg

NetNordic løser komplekse IT-utfordringer gjennom moderne programvareutvikling på en enkel og kostnadseffektiv måte.

Ofte er det ikke nok å bare sette sammen systemer fra ulike leverandører.

Det er først når du kobler sammen systemene med en integrasjonsplattform at du klarer å automatisere prosessene og utnytte data på tvers av organisasjonen.

NetNordic har et sterkt utviklingsmiljø, og våre utviklere behersker alle relevante metodikker, teknologier, verktøy og utviklingsspråk.

Hjertet til all teknologi ligger i programmering.

Systemutvikling_web

Automatisering

NetNordics systemutvikling-avdeling gjør kundespesifikke oppdrag, samtidig som vi videreutvikler NetNordics egen produktportefølje ZeroTouch™. ZeroTouch™ får stadig flere anvendelser, og har i dag flere titalls kunder i Norden basert på:

  • ZeroTouch™ SHIELD: Sikker tilgangsstyring
  • ZeroTouch™ WaaS: WiFi-as-a-Service
  • ZeroTouch™ OSS/BSS: Operational Support System/Business Support System
  • ZeroTouch™ TX: Integrasjonsplattform med transaksjonshåndtering og regelmotor

Integrasjonsplattformen ZeroTouch™  TX sørger for automatisering av forretningsprosesser, slik at manuelle prosesser unngås. ZeroTouch™ TX bruker løst koblede grensesnittmoduler, som sikrer at du har en generisk løsning med felles datamodell som opererer i et heterogent nett på tvers av maskinvare og programvare fra ulike leverandører. ZeroTouch™ TX støtter mange ulike protokoller og API: TR-x69, SNMP, Radius, SMTP, STUN, XMPP osv.

ZeroTouch™ TX har en adminklient for konfigurering og overvåking.

Les mer om Systemutvikling fra NetNordic her