Contact by mail

Lokalisering og sporing av pasienter

Ved innendørs posisjonering angis posisjon for trådløse sendere, vandrealarmer og Dect-håndsett

Innendørs posisjonering


Ved innendørs lokalisering og sporing av pasienter, angis posisjon for trådløse sendere, vandrealarmer og Dect-håndsett.

Vi benytter radiobasert posisjonering, noe som bl.a. betyr at brukeren
kan bære senderen skjult.

Våre posisjonssendere har tre hovedfunksjoner:

  • Angi posisjon i varsel ved alarm
  • Aktivere automatisk vandrealarm
  • Aktivere signal for automatisk døråpning/opplåsing/låsing
Lokalisering-og-sporing_web

Posisjonering i nærområdet

Systemet kan også benyttes til utendørs posisjonering i nærområdet; f.eks. varsel ved vandring i sansehager, etc.

Ved posisjonering er strømforbruket så lavt at utstyret kan benytte utskiftbare batterier. Typisk batterilevetid er 70.000 aktiveringer.

Digitalt tilsyn – Møt brukerne der de er

Digitalt tilsyn kan løses på flere måter enten ved hjelp av sensorer eller kamerateknologi. Ved bruk av teknologi kan en måle en brukers vitale funksjon og overvåke brukerens bevegelser. 

Elektronisk_las_netnordic_web_2

Jobb bedre med NetNordic elektronisk lås

NetNordic leverer elektronisk lås til sykehjem og hjemmeboende slik at den fysiske nøkkelen erstattes av mobiltelefon eller en smykkesender.

Pasientvarsling_web

Pasientvarsling basert på behov

NetNordic leverer pasientvarling-systemer med kommunikasjon over standardiserte nettverk.