Bli kjent med Bente Ulven

Bente jobber som Customer Succesess Manager, og er relativt ny i NetNordic. Hun er ansvarlig for å sikre at kundene har en positiv opplevelse og får mest mulig verdi ut av IT-løsningene og tjenestene som tilbys av selskapet. Det er en relasjonsjobb, og krever gode verdier i bunnen for å lykkes.

Navn: Bente Ulven

Rolle: Customer Succsess Mangaer (CSM)

Startet i NetNordic: April i 2022

Kontor: Lysaker

Utdanning: Markedskandidat

Hva betyr NetNordic sine verdier for deg?

– Jeg liker å løse utfordringer og stå i vanskelige situasjoner fordi det er så mye bra i andre enden av det, når man har løst det. Det å jobbe sammen, på tvers av vertikaler er avgjørende. Det å være pålitelig, og etterrettelig, er jo måten man vinner folks, og kunders gunst. Jeg er absolutt ambisiøs, både på egne og kundens vegne.

Hva tenker du om verdiene i karrieresammenheng?

– Jeg håper at kundene, om de ikke er, så i hvert fall blir ambisiøse og når mål og finner løsninger de kanskje ikke trodde de kunne nå. At de får oppfylt sine behov – kanskje som de ikke engang visste at de hadde. Det er viktig å være på og følge med og få med seg hva som skjer. Har man ikke kundens tillit har man ingenting. Man må være pålitelig, og være mot kunder som jeg ønsker de er mot meg.
Våre verdier gjennomsyrer bedriften. Vi jobber på tvers av vertikaler og NetNordic sine verdier sitter i så og si alt vi gjør. Det er kanskje noe av det viktigste vi har.

– Sterke og nære relasjoner utgjør hjørnesteinen for suksesshistorier. Mitt mål er å være kundens viktigste allierte.

CSM-ens hovedoppgaver

En CSM på NetNordic jobber tett med kundene og interne team, og fungerer som et viktig bindeledd mellom kundene og selskapet. En av de viktigste oppgavene til en CSM er å bygge og opprettholde en positiv relasjon med kundene. CSM-en er den primære kontaktpersonen for kundene, og jobber for å forstå deres behov og utfordringer. Gjennom å ha en tett dialog med kundene, kan CSM-en identifisere nye muligheter for salg og samarbeid.

En annen viktig oppgave for CSM-en er å sikre at kundene får maksimal verdi ut av IT-løsningene og tjenestene som tilbys av selskapet. Dette inkluderer å følge opp kundene jevnlig, analysere data for å vurdere hvordan kundene bruker løsningene og tjenestene, og identifisere områder hvor kundene kan få mer utbytte av løsningene.

CSM-en er også ansvarlig for å løse eventuelle problemer og utfordringer som kundene møter. Dette kan være alt fra tekniske problemer til kontrakts relaterte spørsmål. CSM-en jobber tett med interne team for å sikre at kundenes problemer blir løst på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Videre er CSM-en ansvarlig for å identifisere nye salgs- og forretningsmuligheter hos kundene. Dette kan inkludere å foreslå nye produkter og tjenester, eller å identifisere nye bransjer eller markeder som kan være interessante for kundene. CSM-ene samler inn tilbakemeldinger fra kundene og å formidle disse til interne team. Dette hjelper selskapet med å forbedre produktene og tjenestene, og å tilpasse seg kundenes behov og ønsker.

CSM-en spiller en viktig rolle i å sikre at kundene er fornøyde og får mest mulig verdi ut av IT-løsningene og tjenestene som tilbys av NetNordic. Ved å ha en tett dialog med kundene, jobbe for å løse problemer og identifisere nye muligheter, bidrar CSM-en til å styrke relasjonen mellom selskapet og kundene. CSM-en sikrer dermed at NetNordic fortsetter å være en foretrukket leverandør av IT-løsninger og tjenester.

Kontakt oss her!

Du kan ringe oss direkte på vårt telefonnummer +47 67 247 365, send oss ​​en e-post salg@netnordic.no, eller fylle ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg. Takk skal du ha!

Contact by mail