12. september 2024

NetNordic Sikkerhetssymposium

NetNordic inviterer til fagdag om Cyber- og informasjonssikkerhet. Bli med oss i våre lokaler i Storetveitvegen 56, 5072 Bergen.

0

dager

0

timer

0

minutter

0

sekunder

Storetveitvegen 56
12. september 2024
13:00 - 16:00

NetNordic Sikkerhetssymposium
– Cyber Security på agendaen

KI er på alles lepper, og det er ikke uten grunn. KI vil nok på mange måter revolusjonere fremtiden og hvordan vi jobber, også innen sikkerhet. Samtidig er KI på mange måter en trussel for sikkerheten.  

Hvordan skal vi håndtere dette i praksis? Og hvilke forhåndsregler bør man ta?  

En stadig utvikling i trusselbilde medfører også endringer i det regulatoriske landskapet. Som eksempel ser vi nærmere på NIS2, og hvordan man kan jobbe med beredskap og hendelseshåndtering i tråd med de stadig økende krav til sikkerhet.

Er din organisasjon forberedt for de endringer man ser i sikkerhetslandskapet?

Vi vil prøve å bidra med på vårt Sikkerhetssymposium 12. september.

Agenda

Velkommen og Deep dive into the NetNordic innovation LAB
– Pål Mørk Hansen 
Vi får en gjennomgang av dagens og fremtidens teknologi som NetNordic ser på. Noen av tingene vi sammen med våre partnere vil se på er:  
Store språkmodeller og sikkerhet – Hvilke nye muligheter og trusler ligger her? Kan vi kjøre lokale språkmodeller og vil det gi økt sikkerhet?  
Flerspråklig kommunikasjon i opplæring, markedsføring, og annen kundedialog – Bruk av «deep-fake», video oversettelse med lip-sync og egne stemmer.  

Den mørke siden av AI
– Octavian Stoian
Hvordan utnytter trusselaktører kunstig intelligens?  
En innføring i hvordan trusselaktører bruker kunstig intelligens og hva det betyr for dagens og fremtidige sikkerhetsutfordringer. 

Den geopolitiske sikkerhetsutfordringen – Er du en av de naive? Er du klar?
– Pål Andre Låhne 
Det geopolitiske trusselbildet er mer tydelig en noensinne, er du ditt ansvar bevisst? Vi har som bransje levert og leverer stadig kritiske kommunikasjonsløsninger til våre kunder. Det digitale trusselbildet er i konstant endring og blir stadig mer avansert. For å ivareta bedriftens sikkerhet kreves det derfor mer sofistikerte mottiltak. For enhver organisasjon er et robust og sikkert nettverk essensielt. Det bør være dynamisk for å tilpasse seg forretningsbehov, og sikre at brukere alltid er oppkoblet og tilgjengelige, uansett lokasjon. Det er mennesker, prosesser og teknologi det handler om  

I et marked med stadig økende kompetansegap kreves godt tilpasset plattform- og konsolideringsstrategi for virksomhetene. 

Hvordan kan din virksomhet oppnå robust sikkerhet og samtidig operasjonell effektivitet gjennom å jobbe systematisk og strategisk med plattformer og konsolidering?  

NIS2- er du forberedt?
– Stine Aksnes
Som en konsekvens av de stadige endringene i trusselbildet ser vi også en utvikling i det regulatoriske landskapet. Ett av eksemplene på dette er NIS2 som gjør sitt inntog i Europa i disse dager. Vil din organisasjon bli rammet av NIS2? Er du forberedt? Vi ser nærmere på hva NIS2 er og hvem som bør klargjøre seg for dette. 

Under attack?
– Jon Inge Sandstad og Raymond Utsi 
Security Operational Center (SoC) er en viktig del i å oppfylle mange av dagens-  og de kommende regulatoriske kravene som for eksempel NIS2. Dette ved å etablere effektive sikkerhetsprosesser, styrke beredskapen, overvåke og håndheve sikkerhetsstandarder  

 NetNordic SoC omfatter en rekke operasjonelle tjenester og prosesser som er designet for å opprettholde sikkerheten og motstandsdyktigheten til virksomhetens digitale nettverk og informasjonssystemer som:  

 o   Kontinuerlig overvåkning og respons  

o   Sikkerhetsstyring og risikohåndtering  

o   Informasjonsdeling og samarbeid  

o   Sikkerhetsberedskap og håndtering av hendelser  

Samlingen avsluttes med fingermat og noe godt i glasset i våre flotte lokaler i Storetveitparken. 

Her finner du oss

 

Storetveitvegen 56, 5072 Bergen

Contact by mail