NetNordic automatiserer, digitaliserer, integrerer og utvikler dine systemer og prosesser

Vi går den ekstra mila – med deg

NetNordic løser komplekse IT-utfordringer gjennom moderne programvareutvikling på en enkel og kostnadseffektiv måte. Ofte er det ikke nok å bare sette sammen systemer fra ulike leverandører.

Det er først når du kobler sammen systemene med en integrasjonsplattform at du klarer å automatisere prosessene og utnytte data på tvers av organisasjonen. NetNordic har et sterkt utviklingsmiljø, og våre utviklere behersker alle relevante metodikker, teknologier, verktøy og utviklingsspråk.

 

Hjertet til all teknologi ligger i programmering

Automatisering

NetNordics systemutviklingsavdeling gjør kundespesifikke oppdrag, samtidig som vi videreutvikler NetNordics egen produktportefølje ZeroTouch™. ZeroTouch™ får stadig flere anvendelser, og har i dag flere titalls kunder i Norden basert på:

  • ZeroTouch™ SHIELD: Sikker tilgangsstyring
  • ZeroTouch™ WaaS: WiFi-as-a-Service
  • ZeroTouch™ OSS/BSS: Operational Support System/Business Support System
  • ZeroTouch™ TX: Integrasjonsplattform med transaksjonshåndtering og regelmotor

Integrasjonsplattformen ZeroTouch™  TX sørger for automatisering av forretningsprosesser, slik at manuelle prosesser unngås. ZeroTouch™ TX bruker løst koblede grensesnittmoduler, som sikrer at du har en generisk løsning med felles datamodell som opererer i et heterogent nett på tvers av maskinvare og programvare fra ulike leverandører. ZeroTouch™ TX støtter mange ulike protokoller og API: TR-x69, SNMP, Radius, SMTP, STUN, XMPP osv.

ZeroTouch™ TX har en adminklient for konfigurering og overvåking.

Åpne standarder og leverandøruavhengighet

NetNordic baserer systemutviklingen på åpne standarder og API-er, som sørger for at du unngår å bli låst inne i én leverandørs løsning. Med NetNordics løsninger kan du drifte og administrere både WiFi-nett, aksessnett, distribusjonsnett, kjernenett og sikkerhet, på tvers av utstyr fra mange leverandører. Det betyr at støttesystemløsningen ikke legger føringer på teknologivalg i selve nettet og at du står fritt til å velge den løsningen som dekker dine behov på en best mulig måte.

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65