Velg NetNordic Prosjektleder – overlat risikoen til oss

Vi tar totalansvar for ditt prosjekt

 

NetNordic kan tilby prosjektlederessurser som kan ta totalansvar for leveranseprosjekter og stå som ansvarlige for effektoppnåelse, forutsigbarhet og risikominimering for alle parter.

NetNordic Prosjektleder har lang teknisk/merkantil erfaring og innehar sertifisering i prosjektmetodikk (PRINCE2). Videre vil NetNordic Prosjektleder ha lang bransjeerfaring med forståelse av begreper, løsninger og behov som er relevant for leveransen.

NetNordic Prosjektleder bruker et velprøvd prosjektrammeverk, utviklet over en tiårsperiode og basert på virksomhetens «best-practice», som best kan defineres som et «tilpasset PRINCE2»-rammeverk.

NetNordic Prosjektleder står som ansvarlig for effektoppnåelse, forutsigbarhet og risikominimering for alle parter.

NetNordic Prosjektleder

 

Ved leveranseprosjekter er en prosjektleder en nødvendighet. Erfaringsmessig er manglende prosjektledelse og koordinering den største kostnadsdriveren i et leveranseprosjekt. Det er derfor viktig at denne rollen ivaretas av kunden på best mulig måte.

Alternativt kan prosjektledelse leveres som en tjeneste fra NetNordic.

 

Oppgaver for NetNordic Prosjektleder:

 

 • Starte prosjektet for å sikre felles forståelse av innholdet i leveransen (leverandør/mottaker)
 • Definere testkriterier og produsere akseptansetester i henhold til kravspesifikasjon
 • Produsere og overholde planer, frister og kostnadsrammer
 • Avdekke, evaluere og håndtere risiko
 • Koordinere eksterne ressurser og leverandører
 • Håndtere ønskede endringer underveis i prosjektet
 • Håndtere avvik og rapportere til styringsgruppe i henhold til avtalte grenseverdier
 • Kvalitetssikre prosjektdeltakernes utførelse av oppgaver i henhold til definerte kriterier
 • Fortløpende loggføre og rapportere etter avtalt hyppighet til deltakere og eiere av prosjektet
 • Stå som mottaker for eskaleringer ved eventuelle avvik og problemer
 • Sikre oppnåelse av definerte målsetninger og optimal effekt av leveranseprosjektet gjennom akseptansetester og dokumentasjon

Vi kontakter deg

Ta kontakt med våre dyktige rådgivere!

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet, så hører du fra oss innen kort tid!

Eller du kan ringe oss direkte på +47 67 24 73 65